Drukuj

  W dniu dzisiejszym 24.04.2022 w naszej parafii odbyła się konwersja p. Zenona Ligenza do Kościoła Ewangelicko -Reformowanego. Życzymy naszemu bratu w Chrystusie, prowadzenia Bożego oraz Wielu Błogosławieństw.

  

Bądźcie wkorzenieni w Chrystusie i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. ( List do Kolosan 2,7 )