Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

1% na Diakonie KER

Jubileuszowy koncert Zelowskich Dzwonków

Polecamy Jednota 1/2024

                          W JEDNOCIE nr 1/2024 m.in.:     Chrystus musi cierpi…

19 czerwca 2022 w Parafii Ewangelicko - Reformowanej w Bełchatowie odbyło się nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2021/2022. Nabożeństwo poprowadził ks. bp. Marek Izdebski i mgr teologii Mateusz Jelinek. Teksty lekcji biblijne przeczytali tegoroczni konfirmanci. (Dominika: Przyp.Sal. 8,11-17, Mateusz: Jak.1,21-25). Kazanie oparte było na Ewangelii Mateusza 11, 25-30. 

W nabożeństwie udział wzięli zaproszeni goście m.in. prezydent Mariola Czechowska i wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Bełchatowa.

Podczas nabożeństwa kilkakrotnie wystąpił Krzysztof Wodzyński grając na gitarze, a śpiewała Gabrysia Kruk. Na pianinie podczas całego nabożeństwa grała Marysia Kłysik.

Na zakończenie p. Mateusz - nauczyciel religii, podziękował uczniom za miniony rok nauki, a także za dwa lata wspólnych spotkań. Wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia kolejnego roku nauki religii, a każde opatrzone szczególnym osobistym wyróżnieniem.

My również pożegnaliśmy się z panem Mateuszem, który za swoja pracę otrzymał gromkie brawa. Podziękowaliśmy za te dwa lata wspólnie spędzone, za poświęcony czas, zaangażowanie i wytrwałość w nauczaniu dzieci i młodzieży religii ewangelickiej. Dziękujemy za głoszone Słowo Boże i wspólnie przeżyte nabożeństwa. 

Życzymy naszemu Bratu w Chrystusie Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności w realizacji swoich planów. 

Nabożeństwo nagrywane było do TVP Kultura.

Foto: Strona FB Urzędy Miasta oraz p. Mariusz Gosławski

                                                 

               

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30