Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

MAJOWE NABOŻEŃSTWA 2023

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach w Bełchatowie. Ponadto, 25 maja (CZWARTEK…

Polecamy Jednota 1/2023

W JEDNOCIE nr 1/2023 m.in.: Rozmowa z ks. bp. Semkiem Korozą Nie bójmy się pójść w miłości „na c…

Wielkanoc 2023

*** 7 kwietnia 2023 r. odbyło się nabożeństwo Wielkiego Piątku połączone z sakramentem Wieczerzy…

***

7 kwietnia 2023 r. odbyło się nabożeństwo Wielkiego Piątku połączone z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, które poprowadził ks. Marek Izdebski.

Podstawą wielkopiątkowego kazania był fragment z Listu do Kolosan (Kol 1,13-20). Hasłem przewodnim rozważania było "pojednanie". "Przez krzyż Bóg zdobywa miłość ludzi. Jeśli krzyż nie budzi w ludzkich sercach miłości to nic i nikt tego nie zrobi. Celem Boga było pojednać ludzi ze sobą. Wybrał śmierć swojego Syna, aby pojednać świat. Nie traćmy nigdy ufności w Bożą miłość". -tymi słowami zakończyło się kazanie.

9 kwietnia 2023 roku rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo Wielkanocne z Wieczerzą Pańską, które poprowadził ks. Marek Izdebski.

Tekst kazalny zapisany był w liście do Koryntian (1 Kor 15,1-11). Czy grób kończy wszystko? Gdyby ewangelie kończyły się na tym smutnym obrazie, historia kończyła by się bardzo pesymistycznie. Historia trwa dalej. Jezus żyje, Pusty grób jest tylko przejściem ze śmierci do życia. Wiara w zmartwychwstanie nie zależy od identyfikacji miejsca pochowania. Potrzebna jest nam łaska wiary w to, że Chrystus żyje - w każdym miejscu. Także i podczas sprawowania sakramentu Wieczerzy Pańskiej. To wspólnota stołu pańskiego jest także spotkaniem z żywym Jezusem - Panem Kościoła. Jezus żyje, w nim i ja.

Ks. Izdebski życzył wszystkim nadziei pełnej miłości i Bożego zaufania a także wiele radości z przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego.

10 kwietnia 2023 roku rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo Wielkanocne w 2. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które poprowadził ks. Marek Izdebski. Rozważanie Słowa Bożego oparte był o na fragmencie z Ewangelii Łukasza (Łk 24,13-35)

***

„A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich: Nie trwóżcie się! Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego; wstał z martwych...” Mk 16, 5-6

Siostry i Bracia!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni Was wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Błogosławieństwa Bożego życzą

ks. Krzysztof Michałek-Góral oraz ks. bp Senior Marek Izdebski

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30