Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

Boże Narodzenie 2022 w parafii w Bełchatowie

26.12. Drugi dzień Świat Bożego Narodzenia. Świąteczne nabożeństwo, które było jednocześnie modlitwą…

Jednota 4/2022

Polecamy 4/2022 numer Jednoty. A w nim m.in.: Jaki jest twój Bóg? – kazanie Czy Kalwin chciał…

Zachęcamy do darowizn i opłacania składki parafialnej

Tradycją już stało się, że co dwa lata w bełchatowskiej Parafii Ewangelicko - Reformowanej w Bełchatowie odbywa się centralne, bełchatowskie nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Mimo zimowej aury, 15 stycznia 2012 roku, kościół wypełniony był po brzegi. Przybyli przedstawiciele władz miejskich, powiatowych, gminnych, władze kopalni i elektrowni a także wierni ze wspólnot katolickich i ewangelickich. Na nabożeństwie obecni byli także duchowni, którzy czynnie włączyli się w przebieg nabożeństwa czytając przeznaczone na ten dzień teksty liturgiczne czy prowadząc modlitwy.

Wśród księży z Kościoła Rzymsko-Katolickiego byli: ks. Janusz Krakowiak - dziekan dekanatu bełchatowskiego,  ks. Ireneusz Sikora - proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Grocholicach - tegoroczny kaznodzieja, ks. Andrzej Pękalski z parafii pw. NMP Anielskiej w Kleszczowie i ks. Łukasz Goździk z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bełchatowie. Kościół Ewangelicko - Reformowany reprezentowali ks. Krzysztof Góral z Kleszczowa i ks. Roman lipiński z Zelowa. A śpiewem posłużył zespół zelowsko - bełchatowski.
Zebranych gości powitał ks. bp Marek Izdebski - proboszcz tutejszej parafii. Następnie przedstawił problematykę tegorocznego TMoJCh, którego hasłem były słowa zaczerpnięte z 1 kor 15, 51-58 - „Przemienieni przez Jezusa Chrystusa". Warto dodać, że teksty do TMoJCh 2012 przygotowała grupa redakcyjna z Polski.
"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" - słowa te stały się podstawą rozważań ekumenicznego nabożeństwa, które poprowadził ks . Ireneusz Sikora. "Każde zło, bez względu na jego wielkość jest złe. Tylko Jezus Chrystus jest siłą, która potrafi zniszczyć wszelkie zło, zło świata, zło, które jest wokół nas, ale i nasze wewnętrzne zło. Często słyszy się piękne hasła: wolność, tolerancja, miłość. Hasła te źle zastosowane, mogą być użyte przeciwko człowiekowi. Pokazała nam to historia: nazizm, reżim komunistyczny, holokaust.  Jak łatwo wybiera się zło, a jak trudno, zło dobrem zwyciężać" - mówił kaznodzieja . Przy okazji wspomniał o VII Dniu Pamięci o Holokauście, który obchodzimy 27. stycznia. Zaapelował, aby w tym dniu, wieczorem w naszych oknach zapalić świecę - płomień pamięci o tych, którzy w zbrodniczy sposób zginęli.
Na koniec ks. Sikora przywołując scenę śmierci Jezusa na krzyżu mówił, że właśnie ta śmierć stała się największym darem miłości Boga do człowieka. "Nikt nie ma większej miłości od tej,  gdy ktoś oddaje życie swoje za przyjaciół swoich" - czytamy w tekstach nowotestamentowych. 
Przed końcowym błogosławieństwem głos zabrał ks. Janusz Krakowiak. Podziękował organizatorom jak i wszystkim obecnym za przybycie i możliwość wspólnej modlitwy. Nabożeństwo zakończono przekazaniem sobie znaku pokoju.
Ostatnim punktem niedzielnego wieczoru była agape. Była to okazja do wspólnego spotkania, poznania się, wymiany poglądów i wspólnych rozmów. 

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30