Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

Ogólne Zgromadzenie Zboru -zaproszenie

Zapraszamy na OZZ zaraz po nabożeństwie z Wieczerza Pańska od 9:30…

Nabożeństwo w Bełchatowie 27 stycznia (sobota) w Dniach Modlitw o Jedność Chrześcijan

W sobotę 27 stycznia 2024r. odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Dni Modlitw o Jedność Chrześ…

DNI MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN styczeń 2024

Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego…

Wspólnym wlaniem wody do jednego naczynia przez ks. bp. Marka Izdebskiego i ks. Zbigniewa Zgodę z Kościoła rzymskokatolickiego 25 stycznia 2015 r. rozpoczęła się msza w parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Bełchatowie kończąca obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Wśród przybyłych gości byli duchowni z bełchatowskich parafii katolickich i ks. Tomasz Pieczko (Zelów), władze miasta i powiatu bełchatowskiego a także wierni z różnych Kościołów.
Kazanie wygłosił ks. bp Marek Izdebski na bazie tekstu biblijnego z Ewangelii Jana 4, 1-24. Kaznodzieja podkreślił, że spotkanie Jezusa z Samarytanką pokazuje, jak przełamywać podziały. Zdaniem duchownego tekst uczy nas pokory, szacunku i miłości, a przede wszystkim tolerancji, o którą nadal tak trudno. Łączy nas wspólny chrzest i wiara w Trójjedynego Boga, a jednoczy ta sama miłość. Zaś dobre owoce przynosi wspólne działanie, a nie realizacja własnych zamierzeń w pojedynkę.
Na zakończenie proboszcz parafii farnej, ks. Zbigniew Zgoda podziękował wszystkim przybyłym, a gości zaprosił na agape.

Tekst i foto Mariusz Gosławski

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30