Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

1% na Diakonie KER

Jubileuszowy koncert Zelowskich Dzwonków

Polecamy Jednota 1/2024

                          W JEDNOCIE nr 1/2024 m.in.:     Chrystus musi cierpi…

1 marca 2015 r. w 2 niedzielę Pasyjną - Reminiscere, odbyło się Walne Zgromadzenie Zboru. Zebranie poprzedzone było nabożeństwem połączonym z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, które prowadził ks. bp Marek Izdebski. Wszystkich obecnych powitał słowami zapisanymi w Liście do Rzymian 5,8: "Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

"Czytania biblijne zapisane były w Iz 5,17 i Rz 5, 1-5. Kazanie oparte było na słowach z Ewangelii Marka 12, 1-12 (przypowieść o winnicy Pańskiej). Kaznodzieja mówił, że winnica Pańska to nie tylko Izrael, ale także wszyscy ludzie, to Kościół, któremu Bóg daje swoje dobra, abyśmy nimi dysponowali, ale na końcu przyjdzie po swoją zapłatę.

W przypowieści gospodarz wysyła swojego syna, który ginie z rąk oprawców. To zapowiedź śmierci Jezusa, który ginie na krzyżu. To jest ten kamień odrzucony przez budowniczych, który stał się kamieniem węgielnym - jak czytamy w Ps 118. Warto zapytać samych siebie, co my robimy z owym "kamieniem". Czy go odrzucamy, czy przyjmujemy, aby wydał owoce - kończył ks. bp. Izdebski.
Po nabożeństwie wszyscy przeszli do sali na górze, aby rozpocząć obrady Walnego Zgromadzenia. Przedstawiono wspólne sprawozdania z działalności religijnej i Kolegium Kościelnego zilustrowane zdjęciami, finansowe i Komisji Rewizyjnej.
Podjęto problematykę cmentarza ewangelickiego w Kleszczowie, otworzenia regulaminu parafii i egzekwowanie składek parafialnych. Zasygnalizowano także zbliżające się 500 lecie wystąpienia Marcina Lutra.
Uchwalono, że nabożeństwo końcoworoczne będzie odbywać się w ostatnią niedzielę roku, jeśli niedziela będzie wypadać między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem.
Przedstawiono plany na rok 2015: 18.04 - Konferencja naukowa w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie dot. 600 rocznicy śmierci Jana Husa, 16-17.05 - Synod w Zelowie, 19.07 - rozpoczęcie Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie. Przedstawiono propozycje zamontowania tablicy informacyjnej przed kościołem, wystawę prac przedstawiających kościoły ewangelicko-reformowane w Polsce podczas w/w konferencji a także dzień otwarty w parafii, na którym miałaby być przedstawiona postać Jana Husa (zdjęcia, fim) - w ramach obchodów Roku Husa, a także informacje o Kościele Ewang.-Ref. i bełchatowskiej parafii.
Walne Gromadzenie zakończono pieśnią "Pod Twą obronę".

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30