Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

Boże Narodzenie 2022 w parafii w Bełchatowie

26.12. Drugi dzień Świat Bożego Narodzenia. Świąteczne nabożeństwo, które było jednocześnie modlitwą…

Jednota 4/2022

Polecamy 4/2022 numer Jednoty. A w nim m.in.: Jaki jest twój Bóg? – kazanie Czy Kalwin chciał…

Zachęcamy do darowizn i opłacania składki parafialnej

Nabożeństwa Świąteczne z Wieczerzą Pańską, poprowadził ks. bp Marek Izdebski. 

Lekcję biblijną w dniu 25.12.2020 przeczytał Kuba Papuga - Księga Micheasza 5,1-4; List do Galacjan 4,4-7. Tekst kazania: Ew.Jana 3,31-34.

Myślą przewodnią świątecznego kazania była postać Jezusa, jego wielkość, świętość i wyjątkowość. "On nie jest z tej ziemi. Jest świadkiem Boga Ojca pośród nas. Pomimo panujących ograniczeń i pandemii, radujmy się z faktu narodzenia Jezusa. Radujmy się pomimo wszystko. Bo wiemy kogo wspinamy i kogo chcemy głosić innym, dając nadzieję na lepsza przyszłość" - kończył kaznodzieja. 

W trakcie nabożeństwa modlono się specjalną modlitwa o ustanie pandemii koronawirusa tymi słowy: 

Jezu Chryste, przemierzałeś miasta i wsie „lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości”. Na twój rozkaz chorzy odzyskiwali zdrowie. Przyjdź nam teraz z pomocą pośród rozprzestrzeniającego się w świecie koronawirusa, abyśmy mogli doświadczyć twojej uzdrawiającej miłości. Ulecz tych, którzy są chorzy z powodu tego wirusa. Niech odzyskają siłę i zdrowie dzięki dobrej opiece medycznej. Ulecz nas z lęku, który uniemożliwia współpracę z innymi ludźmi i sprawia, że sąsiedzi nie pomagają sobie nawzajem. Uzdrów nas z naszej dumy, mogącej prowadzić do bagatelizowania choroby, której skutki nie znają granic. Jezu Chryste, uzdrowicielu wszystkich, bądź przy nas w czasach niepewności i smutku. Bądź z rodzinami chorych i zmarłych, gdy martwią się i rozpaczają. Strzeż ich przed chorobą i przed rozpaczą. Niech doświadczą twojego pokoju! Bądź z lekarzami, pielęgniarkami, całym personelem medycznym i z tymi, którzy prowadzą badania nad znalezieniem lekarstwa. Wspieraj wszystkich, którzy otaczają opieką poszkodowanych i narażają swoje życie. Napełnij ich twoim pokojem i chroń ich. Bądź z przywódcami wszystkich narodów. Obdarz ich dalekowzrocznością w działaniu, by z miłością i prawdziwą troską zabiegali o dobro ludzi, którym mają służyć. Daj im mądrość do inwestowania w długoterminowe rozwiązania, które pomogą nam przygotować się na przyszłe epidemie lub zapobiec im. Niech wspólnie pracując, osiągną cel i doświadczą twojego pokoju. Jezu Chryste, pozostań z nami, gdziekolwiek jesteśmy, w domu czy za granicą, pośród wielu cierpiących czy tylko w gronie najbliższych. Nie opuszczaj nas, gdy walczymy o życie i gdy opłakujemy jego utratę. Pomóż nam wytrwać i być zawsze gotowymi, a nasz niepokój zastąp swoim pokojem. Jezu Chryste, uzdrów nas!

Lekcja biblijna 26.12.2020: Księga Izajasza 7,1014, Ew. Jana 1,1-14. Kazanie oparte było na słowach zapisanych w Liście do Hebrajczyków 1,1-4.

 Tekst i fotografia- Mariusz Gosławski

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30