Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

1% na Diakonie KER

Jubileuszowy koncert Zelowskich Dzwonków

Polecamy Jednota 1/2024

                          W JEDNOCIE nr 1/2024 m.in.:     Chrystus musi cierpi…

Drogie Siostry i drodzy Bracia!

Centralnym  zadaniem  chrześcijaństwa  i  sensem  zbliżających się  świąt  wielkanocnych  jest  głoszenie  Krzyża  i  Zmartwychwstania. Chrystus musiał cierpieć i umrzeć, ponieważ zawsze kiedy Bóg obja-wia się w swej głębi, to ludzkość nie może Go znieść. W  obrazie  ukrzyżowania  dostrzegamy,  jak  ludzkość  odrzuca Boga, który jawi się jako zagrożenie dla zastałego porządku i trady-cji.  Chrystus  bierze  na  siebie  nienawiść  człowieka  oraz  ginie  z  rąk politycznej władzy i religijnego autorytetu. Poprzez Krzyż Chrystus zrezygnował z własnej chwały i dumy. Poddał  się  ludzkiemu  odrzuceniu  do  samego  końca.  Tym  samym przezwyciężył  naszą  nienawiść  i  poprzez  Zmartwychwstanie  został przez Boga obdarowany wieczną chwałą i po dziś dzień żyje dla nas.W  tych  burzliwych  czasach  nie  zapominajmy,  że  miłość  Boża działa  w  niespodziewany  sposób  i  ostatecznie  jest  silniejsza  niż ludzka nienawiść i śmierć. Amen.

Mateusz Jelinek, Kleszczów 

Modlitwa

Panie Jezu, Zbawicielu, dziękujemy Ci za ten czas pasyjny, pobłogosław każdą naszą myśl, która przybliża nas do Ciebie. Byłeś bez winy, a ludzie osądzili Cię, zhańbili i ukrzyżowali. Spraw, abym zawsze pamiętał o Twoim cierpieniu i wielbił Cię, bo jedynie Ty jesteś godny chwały. Chryste, przez Ducha Świętego napełnij nasze serca miłością i dobrocią. Proszę Cię, aby wszyscy ludzie poznali, że tylko w Tobie jest Zbawienie. Bądź naszym przewodnikiem.  Panie, wielbię  Cię,  na wieki wieków. Amen.

Mateusz Dudzic, Bełchatów

  

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30