Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

Ogólne Zgromadzenie Zboru -zaproszenie

Zapraszamy na OZZ zaraz po nabożeństwie z Wieczerza Pańska od 9:30…

Nabożeństwo w Bełchatowie 27 stycznia (sobota) w Dniach Modlitw o Jedność Chrześcijan

W sobotę 27 stycznia 2024r. odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Dni Modlitw o Jedność Chrześ…

DNI MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN styczeń 2024

Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego…

28 maja 2023, w Święto Zesłania Ducha Świętego, w parafii obchodzony był Dzień Rodziny. Nabożeństwo poprowadzili ks. Marek Izdebski a teksty biblijne przeczytały Natalia Woźniak i Gabrysia Kruk. 

1 list do Koryntian, 2, 12-16 był podstawą świątecznego rozważania: "Kościół jest miejscem wiary. To tu spotykamy się wokół stołu Pańskiego i Słowa Bożego. Tu spotykamy się na modlitwie, by tworzyć bożą rodzinę. Także i nasze rodziny, są małymi kościołami, gdzie powinno być miejsce na wiarę. To tu od najmłodszych lat przekazywane są dzieciom prawdy wiary. Żeby wierzyć potrzebujemy Ducha Świętego. On pomaga Kościołowi, jednoczy go, jest istota twórczego działania a Boga w nas. Sprawia, że otwierają się nam oczy, ręce i serce, aby widzieć więcej i lepiej. To Duch święty przypomina nam prawdę o Jezusie.. Dzięki Duchowi możemy wyznawać, ze Jezus jest Panem - szczerze i z autentyczna wiarą".

Po nabożeństwie dzieci deklamowały okolicznościowe wiersze, przygotowane przez ks. Krzysztofa Michałka- Góral. 

Na zakończenie wszyscy udali się do parafialnej kawiarenki, by tam przy lodach, herbacie, kawie i cieście dalej świętować i cieszyć się wspólnym czasem. 

      

                    
 

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach w Bełchatowie.

Ponadto, 25 maja (CZWARTEK) godz. 17:00 zapraszamy na CZYN SPOŁECZNY do posprzątania terenu parafialnego. (usuwanie zbędnej trawy, drobne prace ogrodnicze) Okrzei 1

W JEDNOCIE nr 1/2023 m.in.:

Rozmowa z ks. bp. Semkiem Korozą

Nie bójmy się pójść w miłości „na całość” – kazanie

Jan Kalwin – O Zmartwychwstaniu

Czas życia, czas umierania. 50 lat Konkordii Leuenberskiej 

Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638–1655

Kalwińska kultura Psałterza

Biskup Cyprian i iluzja jedności Kościoła

https://www.jednota.pl/index.php/archiwum/spisy-tresci-2023/4890-jednota-1-2023?fbclid=IwAR2BtNq3cmn_aqrLWeVs_gKwmo6q985o1gLhTr2KpUb_8oAXW-OqStQvpOQ 

***

7 kwietnia 2023 r. odbyło się nabożeństwo Wielkiego Piątku połączone z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, które poprowadził ks. Marek Izdebski.

Podstawą wielkopiątkowego kazania był fragment z Listu do Kolosan (Kol 1,13-20). Hasłem przewodnim rozważania było "pojednanie". "Przez krzyż Bóg zdobywa miłość ludzi. Jeśli krzyż nie budzi w ludzkich sercach miłości to nic i nikt tego nie zrobi. Celem Boga było pojednać ludzi ze sobą. Wybrał śmierć swojego Syna, aby pojednać świat. Nie traćmy nigdy ufności w Bożą miłość". -tymi słowami zakończyło się kazanie.

9 kwietnia 2023 roku rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo Wielkanocne z Wieczerzą Pańską, które poprowadził ks. Marek Izdebski.

Tekst kazalny zapisany był w liście do Koryntian (1 Kor 15,1-11). Czy grób kończy wszystko? Gdyby ewangelie kończyły się na tym smutnym obrazie, historia kończyła by się bardzo pesymistycznie. Historia trwa dalej. Jezus żyje, Pusty grób jest tylko przejściem ze śmierci do życia. Wiara w zmartwychwstanie nie zależy od identyfikacji miejsca pochowania. Potrzebna jest nam łaska wiary w to, że Chrystus żyje - w każdym miejscu. Także i podczas sprawowania sakramentu Wieczerzy Pańskiej. To wspólnota stołu pańskiego jest także spotkaniem z żywym Jezusem - Panem Kościoła. Jezus żyje, w nim i ja.

Ks. Izdebski życzył wszystkim nadziei pełnej miłości i Bożego zaufania a także wiele radości z przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego.

10 kwietnia 2023 roku rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo Wielkanocne w 2. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które poprowadził ks. Marek Izdebski. Rozważanie Słowa Bożego oparte był o na fragmencie z Ewangelii Łukasza (Łk 24,13-35)

***

„A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich: Nie trwóżcie się! Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego; wstał z martwych...” Mk 16, 5-6

Siostry i Bracia!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni Was wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Błogosławieństwa Bożego życzą

ks. Krzysztof Michałek-Góral oraz ks. bp Senior Marek Izdebski

5 kwietnia 2023 roku w parafii ewangelicko – reformowanej w Bełchatowie odbył się pasyjny wieczór zborowy. Wieczór rozpoczął ks. Marek Izdebski od podzielenia się refleksjami biblijnymi związanymi z Wielkim Tygodniem. W trakcie spotkania drugą cześć prezentacji zdjęć z wyjazdu do Ziemi Świętej - z ekumenicznej pielgrzymki, która miała miejsce w 2018 roku - przedstawił p. Krzysztof Wodzyński. Spotkanie było tez okazją do zaśpiewania kilku okolicznościowych pieśni a zakończono je Modlitwą Pańską.

    

Serdecznie ZAPRASZAMY wszystkich Członków naszej społeczności w Bełchatowie. Ogólne Zgromadzenie rozpocznie się zaraz po nabożeństwie.

 

W dniu 03.03.2023, jak co roku w pierwszy piątek marca obchodziliśmy Światowy Dzień Modlitwy. W tym roku liturgię do niego przygotowały chrześcijanki z Tajwanu, które na hasło przewodnie wybrały słowa: „Usłyszałem o waszej wierze”. Nabożeństwo online, na które zapraszamy poprowadziły kobiety z parafii Ewangelicko-Reformowanych z Bełchatowa i Kleszczowa. (dostępne w całości na naszej stronie w zakładce FILMY)

Światowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet) skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 130-letniej tradycji.

„Co roku poznając nową liturgię przygotowaną przez inny Komitet Krajowy ŚDM, budujemy relacje z mieszkańcami tego kraju, ofiarowując im naszą modlitwę. (…) Apelujemy, aby wszystkie polskie środowiska chrześcijańskie włączyły się do wspólnej modlitwy według liturgii przygotowanej przez chrześcijanki z Tajwanu. Zwracamy się z prośbą o to, aby wszędzie – gdzie jest to możliwe – zorganizować w pierwszy piątek marca nabożeństwa lub spotkania modlitewne, a także spotkania informacyjne o kraju autorek liturgii, jego historii i współczesności” – napisała w swym liście do środowisk ekumenicznych Hanna Tranda, przewodnicząca Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy.

W nabożeństwie z naszej parafii wzięły udział: Joanna Dudzic, Gabriela Kruk, Anna Leżak, Marie Matysova, Beata Papuga oraz Agnieszka Gola-Woźniak. Ogromne podziękowania należą się Kubie Papuga, za nagranie kobiet oraz złożenie filmu z nabożeństwa w całość.

 Serdecznie dziękujemy   💐

 

22.01. godz. 17.00 / niedziela/ Bełchatów - Kościół Rzymskokatolicki - Parafia Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie

KAZANIE - ks. bp senior Marek Izdebski

26.12. Drugi dzień Świat Bożego Narodzenia. Świąteczne nabożeństwo, które było jednocześnie modlitwą na zakończenie roku 2022, poprowadził ks. bp. senior Marek Izdebski. 

Teksty przeznaczone do rozważenia (biblianacodzien.pl): 

Psalm dnia: Ps 96,1-3.7-13

Stary Testament: Iz 7,10-14

Lekcja apostolska: Hbr 1,1-4(5-14)

Tekst kazalny: Mt 1,1-17

25.12. Pierwszy dzień Świat Bożego Narodzenia. Nabożeństwo z sakramentem Wieczerzy Pańskiej poprowadził ks. bp. senior Marek Izdebski. Zaśpiewała Gabrysia Kruk przy akompaniamencie Krzysztofa Wodzyńskiego.

Podczas nabożeństwa wspomniano trzy zmarłe osoby: p. Janusza Kaczmarka, p. Mirosława Gierasa, oraz p. Piotra Kudybę - bełchatowskiego muzyka.

Podczas nabożeństwa modlono się o pokój, o Ukraiński naród a także o radość dla tych, którzy tegoroczne święta obchodzą bez najbliższych. Niech pocieszeniem dla wszystkich będzie nowonarodzony Jezus, który przynosi światło i pokój serca.

Teksty przeznaczone do rozważenia (biblianacodzien.pl): 

Psalm tygodnia: Ps 96,1-3.7-13

Stary Testament: Iz 52,7-10

Ewangelia: J 1,1-5.9-14(16-18)

Tekst kazalny: Kol 2,3(4-5)6-10

24.12. Wieczór Wigilijny poprowadził ks. bp senior Marek Izdebski. W trakcie nabożeństwa Gabrysia Kruk śpiewała pastorałki przy akompaniamencie Krzysztofa Wodzyńskiego.

Dzieci deklamowały wiersze i wspólnie zaśpiewały: "Gdy Zapada Grudniowa Noc". Po nabożeństwie każde dziecko dostało paczkę, a tradycyjnie już w rolę Mikołaja wcielił się prezes kolegium kościelnego - Władysław Gola.

Teksty czytane i rozważane tego dnia (biblianacodzien.pl):

Psalm: Ps 96,1-3.7-13

Stary Testament: Iz 9,1-6

Lekcja apostolska: Ga 4,4-7

Tekst kazalny: Łk 2,1-20

21.12. Została ubrana choinka dzięki zaangażowaniu Kolegium Kościelnego oraz dzieci i rodziców.🎄Ten wieczór pachniał żywą choinką i był przepełniony wspólnym działaniem. 

20.12. ks. bp senior Marek Izdebski wziął udział dorocznej Miejskiej Wigilii, która w tym roku odbyła się w tradycji polskiej i ukraińskiej.

   

   

 

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30