Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

Prezent pod choinkę z CME- Podsumowanie 2022

Miło nam poinformować, iż w tym roku (2022) nasza mała parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie…

CME - PREZENT POD CHOINKE 2022

W tym roku również nasza parafia przyłączy się do akcji  PREZENT POD CHOINKĘ  Przygotowany pre…

Dziękczynne Święto Żniw 02.10.2022 Bełchatów

Dzisiaj, podczas niedzielnego nabożeństwa prowadzonego przez ks. Marka Izdebskiego w naszej parafii…

 Drogie Siostry i drodzy Bracia!

Adwent jest czasem kiedy oczekujemy na Święta Bożego Narodzenia. W tym okresie przygotowujemy się też na ponowne przyjście Chrystusa. Czytamy starotestamentowe proroctwa, które zapowiadają przyjście nowego króla czy nowego proroka. Słuchamy o zbliżającym się nowym królestwie, o powstaniu nowego nieba i nowej ziemi. Wszystkie te proroctwa mówią o Bożym działaniu, które jest zaskakujące i wymyka się naszym przyzwyczajeniom. Zbawienie pojawia się niepostrzeżenie, a Wielki Król Chwały przychodzi do nas pod postacią małego i bezbronnego człowieka. Każde przyjście Boga jest jednocześnie tym, co rodzi w człowieku ogromną radość, ponieważ przemienia jego serce, wlewa dusze wiarę i siłę. Sprawia, że z miłością patrzymy na każdego drugiego człowieka. Wypatrujmy więc tej radości i miłości. Bądźmy gotowi i otwarci na przyjście Boga. Amen!

 ks. bp Marek Izdebski                                                                          mgr teologii Mateusz Jelinek

 

 

 

 

 

 

  Terminy nabożeństw 

24.12.2021 – Wigilia Bożego Narodzenia, nabożeństwo, godz. 16.00 

25.12.2021 – 1. dzień świąt Bożego Narodzenia, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 9.30

26.12.2021 – 2. dzień świąt Bożego Narodzenia, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 9.30

31.12.2021 – Zakończenie roku, nabożeństwo, godz. 17.00 

02.01.2022 – niedziela, nabożeństwo z okazji Nowego Roku z Wieczerzą Pańską, godz. 9.30

 

W drugą niedzielę Adwentu, 5 grudnia, gościem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu oraz władz samorządowych Ustronia był ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Wizyta księdza biskupa rozpoczęła się od udziału w nabożeństwach porannym i głównym w kościele ewangelicko-augsburskim Apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu. Licznie zgromadzeni zborownicy wysłuchali kazania biskupa na temat modlitwy proroka Izajasza. Na jedno z nabożeństw byli szczególnie zaproszeni seniorzy parafii, którzy wspólnie uczestniczyli w komunii świętej. Po nabożeństwie, w sali diakonijnej odbyło się spotkanie dla seniorów, na którym gość opowiedział o służbie w Kościele ewangelicko-reformowanym, współczesnych wyzwaniach, trudnościach, współpracy ekumenicznej oraz bogatej historii ewangelików reformowanych na ziemiach polskich. Zainteresowani uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań, nie zabrakło miłych, ale także trudnych wspomnień z przeszłości Kościołów ewangelickich. Seniorzy z wdzięcznością rozstawali się z księdzem biskupem, zapraszając na ponowną wizytę w ustrońskiej parafii.

Niedzielne popołudnie było czasem i okazją do kolejnego spotkania. Ustroń jest chyba jedyną miejscowością w Polsce, gdzie w centralnym miejscu – na rynku – obok przedświątecznego jarmarku, iluminacji i tego wszystkiego, co można spotkać na ulicach w grudniowy czas, znajduje się duży, przygotowany z naturalnych gałęzi jodły wieniec adwentowy z prawdziwymi, woskowymi, wysokimi świecami. W każdą niedzielę Adwentu ustroniacy tłumnie spotykają się na rynku, aby zapalić kolejną świecę na wieńcu. Tę ciekawą tradycję burmistrz miasta Przemysław Korcz podpatrzył na Węgrzech, w partnerskim mieście Hajdúnánás, gdzie od lat mieszkańcy również co niedzielę gromadzą się i zapalają adwentowe świece. W tej niewielkiej, węgierskiej miejscowości większość stanowią ewangelicy reformowani. Tamtejsza parafia to nie tylko okazały kościół w centrum, ale też przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, domy pomocy. Ścianę gabinetu burmistrza w centralnym miejscu zdobi portret reformatora Jana Kalwina.

Tegoroczną ustrońską drugą świecę zapalano w duchu ekumenicznej jedności – obecni byli duchowni z Kościoła rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego, przedstawiciele związków wyznaniowych i społeczności chrześcijańskich działających w mieście. Świecę zapalił honorowy gość, ks. bp Marek Izdebski. Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Dariusz Lerch skierował do zebranych słowo, wszyscy wspólnie zmówili modlitwę „Ojcze Nasz”. Uroczystości towarzyszyły występy miejscowego chóru ewangelickiego, kapeli folkowej, do najmłodszych przyszedł Mikołaj.

Niedziela była dla ustroniaków dniem przepełnionym Słowem Bożym, jednością, nadzieją. Jesteśmy bardzo wdzięczni ks. bp. Markowi Izdebskiemu za przyjęcie naszego zaproszenia, zaszczycenie swoją obecnością i ubogacenie uroczystości w parafii i mieście. Wieczorem, przy blasku adwentowych świec i gwarze mieszkańców, licznych turystów, kuracjuszy, żegnaliśmy się z nadzieją na ponowne spotkanie.

Wszystkim Siostrom i Braciom z Kościoła ewangelicko-reformowanego życzę błogosławionego czasu Adwentu i świąt Bożego Narodzenia oraz Bożej opieki w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.

Autor artykułu: p. Marcin Janik – kurator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, przewodniczący Rady Miasta Ustroń

Całość dostępna w JEDNOTA NR 4/2021, s. 38

 

RADA DIAKONII KOŚCIOŁA EWANGELICKO – REFORMOWANEGO W RP

APEL

 

 „Zaprawdę powiadam wam: 
Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu 
z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili.”
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
M 25, 45-46

 

 Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

w związku z ciężką sytuacją na granicy polsko – białoruskiej i zaistniałym kryzysem humanitarnym Rada Diakonii KER w RP zachęca i apeluje do udzielania pomocy Braciom i Siostrom w potrzebie. Chcemy za naszym pośrednictwem wesprzeć organizacje pomocowe takie jak: Fundacja Ocalenie, Medycy na Granicy czy Ośrodki wspomagające placówki Straży Granicznej w miejscowościach: Czeremcha, Michałowo. 

Nie wolno nam pozostawić bez udzielenia pomocy nikogo, kto jej potrzebuje! Nie wolno nam patrzeć spokojnie, jak na wschodnim terenie przygranicznym łamane są podstawowe prawa człowieka. Nie wolno ignorować, gdy łamane są prawa dzieci do dachu nad głową, jedzenia, wody, ciepła, poczucia bezpieczeństwa, bycia z najbliższymi.

Poniżej podajemy konto bankowe Diakonii KER i prosimy o dobrowolne wpłaty z dopiskiem „pomoc na granicy białoruskiej”

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

Al. Solidarności 76a,

01-015 Warszawa

konto: 24 1240 6322 1111 0000 4604 4789

 

Rada Diakonii

Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w RP

16 listopada 2021 roku

Miło nam poinformować, iż w tym roku nasza mała parafia w Bełchatowie zaangażowała się prężnie w akcję "Zrób prezent pod choinkę. Pomóż nam spakować miłość" koordynowaną przez wielu wolontariuszy w Polsce pod kierownictwem Centrum Misji i Ewangelizacji. Dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji charytatywnej i zrobiliśmy prezenty dla dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumunii.  Poprzez akcję chcieliśmy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują oraz pokazać, że mając niewiele- też można się dzielić:

Nasi parafianie zrobili 11 paczek oraz część osób wpłaciła darowiznę na konto CME. 

Bardzo, bardzo dziekujemy! 💐💐

Jak mówi Pismo Święte ( Dz. Apostolskie 20,35b): "Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać".

Wiosną dzieci naszej parafii wzięły udział w ekumenicznej akcji kościelnych organizacji charytatywnych pod nazwą: Skarbonka Diakonijna. 

Hasło tegorocznej zbiórki brzmiało „Czas miłosierdzia”.

Dziś (8.11.2021) dzieci na lekcjach religii poprzez tajne głosowanie, wybrały organizację (jedną z trzech) pomagającą uchodźcom i migrantom w trudnej obecnie sytuacji.

Uzbierana suma wpłacona została na Fundację EMIC, która pomaga w osiągnięciu samodzielności rodzinom uchodźców i migrantów.

         

Stowarzyszenie Koimeterion jest organizacją non profit. 

Celem naszego Stowarzyszenia jest rewitalizacja zabytkowych miejsc pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy, niezależnie od wyznania.

Jednym z aktywności Stowarzyszenia jest Cmentarz w Orzeszkowie, który należy do Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie. 

🔶 Adam Kurnatowski (1733-1818) był przedstawicielem najstarszej linii rodu (zwanej pożarowską od majątku w Pożarowie). Był seniorem zboru w Orzeszkowie i deputowanym do trybunału piotrkowskiego. 

🔶 Jego syn, Zygmunt Kurnatowski (1778-1858) był generałem Wojsk Królestwa Polskiego, dowodził w wielu bitwach podczas wojen napoleońskich. 

🔶 Adolf Żychliński (1798-1857) był oficerem wojsk polskich i akcjonariuszem Spółki Akcyjnej Bazar, której statutowym celem było popieranie propolskich inicjatyw i wspieranie polskiego handlu. Wspierał też budowę gmachu Teatru Polskiego w Poznaniu. 

Zastanów się, czy możesz wpłacić chociaż 5, 10 lub 20 zł, aby ocalić pamięć o tych osobach, a tym samym zachować to cenne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń?

Jeśli jeszcze nie wiesz, czy warto, przeczytaj więcej o tym cmentarzu:

https://www.koimeterion.org/orzeszkowo

👉 https://pomagam.pl/orzeszkowo 👈

Środki można wpłacać również bezpośrednio na numer rachunku bankowego:

55 1750 0012 0000 0000 3880 7455 (Bank BNP Paribas), z dopiskiem: Orzeszkowo.

 

3 października 2021 Dziękczynne Święto Żniw zostało poprowadzone przez mgr. teologii Mateusza Jelinek i ks. biskupa Marka Izdebskiego 

Czytania: Psalm (introit): 104 ,  V Mojż. 8,7-18, Ew. Marka 8,1-9 Kazanie (M. Jelinek): II List do Koryntian 9,6-15

Zaraz po głównym nabożeństwie dzieci deklamowały wiersze, a młodzież starsza czytała tekst (treść poniżej), który podzielony został na części oddzielone od siebie pieśnią wspólną "Czego chcesz od nas, Panie". Całość przygotował p. Mateusz Jelinek.  

Mojżesz dodaje, że opieka nad ogrodem została powierzona Adamowi, by pokazać, że posiadamy rzeczy, które Bóg powierzył w nasze ręce, pod warunkiem, że będąc zadowolonymi z ich oszczędnego i umiarkowanego używania, będziemy się opiekować tym, co powinno się zachować. Niech ten, kto posiada pole, tak korzysta z jego corocznych owoców, by nie dopuścić do okaleczenia ziemi poprzez zaniedbanie. Niech dąży do tego, by przekazać ją potomności w takim stanie, w jakim ją otrzymał, albo nawet lepiej uprawianą. Niech tak karmi się jej owocami, by ani nie roztrwonić jej poprzez zbytek, ani nie dopuścić do jej zniszczenia i zrujnowania poprzez zaniedbanie. Co więcej, by ta ekonomia i ta staranność, wraz z szacunkiem do tych dobrych rzeczy, które Bóg nam dał, byśmy się nimi cieszyli, mogła rozkwitać wśród nas. Niech każdy uważa się za Bożego zarządcę wszystkich rzeczy, które posiada. Wtedy ani nie będzie się zachowywał bezwzględnie, ani się nie zdeprawuje przez nadużywanie tych rzeczy, które Bóg chce zachować (Jan Kalwin „Komentarz do Księgi Rodzaju 2,15”)

O zachodzie słońca trzeciego dnia, w pobliżu wioski Igendja, ruszyliśmy wzdłuż wyspy położonej na środku szerokiej rzeki. Na piaszczystym brzegu po naszej lewej stronie, cztery hipopotamy i ich młode powoli szły w naszym kierunku. Właśnie wtedy, w moim wielkim zmęczeniu i zniechęceniu, uderzyło mnie jak błyskawica zdanie "Szacunek dla życia". O ile mi wiadomo, było to zdanie, którego nigdy nie słyszałem, ani nawet nie czytałem. Od razu zdałem sobie sprawę, że zawiera ono w sobie rozwiązanie problemu, który mnie dręczył. Teraz wiedziałem, że system wartości, który zajmuje się tylko naszym stosunkiem do innych ludzi, jest niekompletny, a zatem pozbawiony mocy czynienia dobra. Tylko poprzez szacunek dla życia możemy nawiązać duchową i humanitarną relację zarówno z ludźmi, jak i ze wszystkimi żywymi istotami, które są w naszym zasięgu. Tylko w ten sposób możemy uniknąć krzywdzenia innych i w granicach naszych możliwości przyjść im z pomocą, gdy nas potrzebują.

Fundamentalnym faktem ludzkiej świadomości jest to: "Jestem życiem, które chce żyć pośród innego życia, które chce żyć". Człowiek myślący czuje się zmuszony do podejścia do wszelkiego życia z taką samą czcią, jaką ma dla własnego życia. W ten sposób całe życie staje się częścią jego własnego doświadczenia. Z tego punktu widzenia "dobro" oznacza podtrzymywanie życia, rozwijanie życia, doprowadzanie rozwijającego się życia do jego najwyższej wartości. "Zło" oznacza niszczenie życia, krzywdzenie życia, powstrzymywanie życia od rozwoju. Taka jest więc racjonalna, uniwersalna i podstawowa zasada etyki (Albert Schweitzer „Szacunek dla życia”).

Czy zastanawialiście się kiedyś, kim jest ten cudowny opowiadacz, który w Biblii woła wielkim głosem: „Na początku było słowo”? Który opisuje stworzenie świata, jego pierwszy dzień, kiedy chaos został oddzielony od porządku? Który śledzi serial powstawania kosmosu? Który zna myśli Boga, zna jego wątpliwości i bez drżenia ręki stawia na papierze to niebywałe zdanie: „I uznał Bóg, że to było dobre”. Kim jest to, które wie, co sądził Bóg?

Wyjąwszy wszelkie wątpliwości teologiczne możemy uznać tę figurę tajemniczego i czułego narratora za cudowną i znamienną. To punkt, perspektywa, z której widzi się wszystko. Widzieć wszystko to uznać ostateczny fakt wzajemnego powiązania rzeczy istniejących w całość, nawet jeżeli te związki nie są jeszcze przez nas poznane. Widzieć wszystko oznacza też zupełnie inny rodzaj odpowiedzialności za świat, ponieważ staje się oczywiste, że każdy gest „tu” jest powiązany z gestem „tam”, że decyzja podjęta w jednej części świata poskutkuje efektem w innej jego części, że rozróżnienie na „moje” i „twoje” zaczyna być dyskusyjne (Olga Tokarczuk  „Mowa noblowska”)

Wdzięczność ma to do siebie, że im częściej ją wyrażamy, tym więcej mamy do niej powodów. Według niektórych badań jej okazywanie zmniejsza podatność na depresję, neurozy, poczucie osamotnienia, zazdrość. Według innych – wzmacnia system odpornościowy. To dlatego, że wdzięczność pozwala skupić się na pozytywnych stronach życia, ma zbawienny wpływ na samoocenę, pomaga radzić sobie ze stresem i trudnymi doświadczeniami, umacnia więzi, zwiększa empatię i umiejętność słuchania.

Zdaniem mistyka chrześcijańskiego Mistrza Eckharta, jeśli mielibyśmy się pomodlić tylko raz w życiu, modlitwa ta powinna brzmieć: „dziękuję”. Wielu nauczycieli uważa, że tymi słowami należałoby zaczynać i kończyć każdy dzień – kiedy dotykamy stopą ziemi i kiedy przykładamy głowę do poduszki. Oczywiście, nie chodzi tu o mechaniczne wypowiadanie słowa. To znacznie więcej. Za wdzięcznością przez duże „W” idzie otwartość, zainteresowanie życiem... Większa witalność, obecność. Po prostu jesteś i cieszysz się tym – to wystarczy (Zwierciadło „Wdzięczność”)

Za okolicznościową dekoracje dziękujemy p. Joannie, p. Anecie i p. Agnieszcze :) 

Chcemy przyłączyć się w tym roku do Centrum Misji i Ewangelizacji w organizowaniu paczek dla dzieci zagrożonych ubóstwem w Rumunii, Ukrainie i Białorusi.

Zasada jest prosta: należy do 31.10.2021/ niedziela/ przygotować paczkę wielkości pudełka od butów, a w nie zapakować nowe rzeczy np: : pasta do zębów, szczoteczka do zębów, krem do rąk, kredki, długopisy, czapki, szaliki oraz słodycze: cukierki, czekolady, ciastka, batoniki itp. w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, z wyraźnie oznaczonym terminem ważności. Wszystkie prezenty przygotowujemy dla odpowiedniej płci dziecka oraz wieku. Do każdej przygotowanej paczki, należy dołączyć opłatę w wysokości 10 zł.

Szczegóły: https://cme.org.pl/prezent/dla-kogo-prezent/ 

Szczegóły i akcję u nas w parafii koordynuje Joanna Dudzic.

 

19 września 2021 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej wybrało nowe władze tej ekumenicznej organizacji.

Prezesem został ks. bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Wybrano również pozostałych członków Zarządu oraz skład komisji rewizyjnej. Skarbnikiem PRE ponownie został ks. bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Władze ZOPRE wybierane są na pięć lat.

 

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30