Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

MAJOWE NABOŻEŃSTWA 2023

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach w Bełchatowie. Ponadto, 25 maja (CZWARTEK…

Polecamy Jednota 1/2023

W JEDNOCIE nr 1/2023 m.in.: Rozmowa z ks. bp. Semkiem Korozą Nie bójmy się pójść w miłości „na c…

Wielkanoc 2023

*** 7 kwietnia 2023 r. odbyło się nabożeństwo Wielkiego Piątku połączone z sakramentem Wieczerzy…

W dniu 16.01.2022r. w naszym Ewangelicko-Reformowanym Kościele w Bełchatowie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo, odbywające się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tematem modlitw w tym roku są słowa z Ewangelii Mateusza - "Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon" (Mt. 2,2).

Zgromadzonych powitał ks. biskup Marek Izdebski. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei - kazanie wygłasza duchowny innego wyznania. Dzisiejsze kazanie wygłosił ks. bp Marek Marczak, biskup pomocniczy diecezji łódzkiej z Kościoła Rzymsko- Katolickiego. W nabożeństwie wzięli udział także zaproszeni goście, w tym przedstawiciele instytucji kultury i samorządu.

Przy akompaniamencie i z wsparciem głosowym p. Krzysztofa Wodzyńskiego zaśpiewała Gabrysia Kruk. ("Polska kolęda", "Chrońmy te chwile", "Kolęda o ludzkim zrozumieniu" i "Przekażmy sobie znak pokoju"). Na organach grała p. Jola Izdebska.

          

                                               

  

Noworoczne nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę 2 stycznia 2022r.poprowadził ks.bp Marek Izdebski. Lekcje biblijne przeczytał Kuba Papuga.

Teksty liturgiczne:  Ewangelia Łukasza 4,16-21, List Jakuba 4,13-15, tekst kazalny: Prz 16,(1-8)9

Na zakończenie ksiądz biskup podał do wiadomości roczne statystyki dotyczące naszej parafii, które dotyczyą minionego 2021 roku: odbyły się 3 chrzty, 1 ślub, 1 konwersacja, uczestniczyliśmy w 59 nabożeństwach w tym 9 z Wieczerzą Pańską.

Hasłem przewonim proponowanym zgodnie z Biblią na co dzień (https://biblianacodzien.pl/) jest tekst z Ewangelii Jana 6,37 (BE) Jezus Chrystus mówi: Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę.

Przygotowania do świąt rozpoczeliśmy 20.12.2021r. Panowie z kolegium kościelnego obsadzili drzewko i zawiesili kolorowe lampki, a następnie dzieci z rodzicami ozdobiły je białymi bombkami i własnoręcznie wykonanym kolorowym łańcuchem. Czas wypełniony był radością, wierszami i śpiewem dzieci podczas próby przed wigilijnym występem.

24 grudnia 2021r. odbyło się nabożeństwo Wigilijne. Poprowadzili je ks. bp Marek Izdebski i mgr teol Mateusz Jelinek, który jednocześnie wygłosił kazanie. Teksty liturgiczne: List do Galacjan 4,4-7, Ewangelia Łukasza 2,1-20, tekst kazalny: Księga Micheasza 5,1-4a. Po nabożeństwie w programie artystycznym wystąpili najmłodsi z wierszami oraz kolędą. Nie zabrakło paczek, a w rolę Mikołaja tradycyjnie wcielił się prezes Kolegium Kościelnego - Władysław Gola.

Nabożeństwo z Wieczerza Pańską w I Dzień Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia 2021r. poprowadził ks. bp Marek Izdebski. Teksty liturgiczne: Księga Izajasza 52,7-10, Ewangelia Jana 1,1-5.9-14 tekst kazalny: 1 list Jana 3,1.2 (3-5). Na koniec nabożeństwa zaśpiewano pieśń napisaną przez bełchatowskiego muzyka - Piotra Kudybę. (+ 25.12.2008).

Nabożeństwo z Wieczerza Pańską w II Dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2021r. poprowadził ks. bp Marek Izdebski. Teksty liturgiczne: List do Hebrajczyków 1,1-4 , Ewangelia Mateusza 1,18-25 tekst kazalny: Księga Izajasza 7, 10-14.  

W trakcie każdego nabożeństwa wystąpiła Gabrysia Kruk z kolędami, której na gitarze akompaniował pan Krzysztof Wodzyński.

                

 Drogie Siostry i drodzy Bracia!

Adwent jest czasem kiedy oczekujemy na Święta Bożego Narodzenia. W tym okresie przygotowujemy się też na ponowne przyjście Chrystusa. Czytamy starotestamentowe proroctwa, które zapowiadają przyjście nowego króla czy nowego proroka. Słuchamy o zbliżającym się nowym królestwie, o powstaniu nowego nieba i nowej ziemi. Wszystkie te proroctwa mówią o Bożym działaniu, które jest zaskakujące i wymyka się naszym przyzwyczajeniom. Zbawienie pojawia się niepostrzeżenie, a Wielki Król Chwały przychodzi do nas pod postacią małego i bezbronnego człowieka. Każde przyjście Boga jest jednocześnie tym, co rodzi w człowieku ogromną radość, ponieważ przemienia jego serce, wlewa dusze wiarę i siłę. Sprawia, że z miłością patrzymy na każdego drugiego człowieka. Wypatrujmy więc tej radości i miłości. Bądźmy gotowi i otwarci na przyjście Boga. Amen!

 ks. bp Marek Izdebski                                                                          mgr teologii Mateusz Jelinek

 

 

 

 

 

 

  Terminy nabożeństw 

24.12.2021 – Wigilia Bożego Narodzenia, nabożeństwo, godz. 16.00 

25.12.2021 – 1. dzień świąt Bożego Narodzenia, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 9.30

26.12.2021 – 2. dzień świąt Bożego Narodzenia, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 9.30

31.12.2021 – Zakończenie roku, nabożeństwo, godz. 17.00 

02.01.2022 – niedziela, nabożeństwo z okazji Nowego Roku z Wieczerzą Pańską, godz. 9.30

 

Zachęcamy do opłacania składki parafialnej poprzez konto bankowe:

 

 74 1020 3958 0000 9702 0070 1490

 

Przypominamy, że datki z tytułem „darowizna na cele kultu religijnego” można odpisać od podatków
 

W drugą niedzielę Adwentu, 5 grudnia, gościem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu oraz władz samorządowych Ustronia był ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Wizyta księdza biskupa rozpoczęła się od udziału w nabożeństwach porannym i głównym w kościele ewangelicko-augsburskim Apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu. Licznie zgromadzeni zborownicy wysłuchali kazania biskupa na temat modlitwy proroka Izajasza. Na jedno z nabożeństw byli szczególnie zaproszeni seniorzy parafii, którzy wspólnie uczestniczyli w komunii świętej. Po nabożeństwie, w sali diakonijnej odbyło się spotkanie dla seniorów, na którym gość opowiedział o służbie w Kościele ewangelicko-reformowanym, współczesnych wyzwaniach, trudnościach, współpracy ekumenicznej oraz bogatej historii ewangelików reformowanych na ziemiach polskich. Zainteresowani uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań, nie zabrakło miłych, ale także trudnych wspomnień z przeszłości Kościołów ewangelickich. Seniorzy z wdzięcznością rozstawali się z księdzem biskupem, zapraszając na ponowną wizytę w ustrońskiej parafii.

Niedzielne popołudnie było czasem i okazją do kolejnego spotkania. Ustroń jest chyba jedyną miejscowością w Polsce, gdzie w centralnym miejscu – na rynku – obok przedświątecznego jarmarku, iluminacji i tego wszystkiego, co można spotkać na ulicach w grudniowy czas, znajduje się duży, przygotowany z naturalnych gałęzi jodły wieniec adwentowy z prawdziwymi, woskowymi, wysokimi świecami. W każdą niedzielę Adwentu ustroniacy tłumnie spotykają się na rynku, aby zapalić kolejną świecę na wieńcu. Tę ciekawą tradycję burmistrz miasta Przemysław Korcz podpatrzył na Węgrzech, w partnerskim mieście Hajdúnánás, gdzie od lat mieszkańcy również co niedzielę gromadzą się i zapalają adwentowe świece. W tej niewielkiej, węgierskiej miejscowości większość stanowią ewangelicy reformowani. Tamtejsza parafia to nie tylko okazały kościół w centrum, ale też przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, domy pomocy. Ścianę gabinetu burmistrza w centralnym miejscu zdobi portret reformatora Jana Kalwina.

Tegoroczną ustrońską drugą świecę zapalano w duchu ekumenicznej jedności – obecni byli duchowni z Kościoła rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego, przedstawiciele związków wyznaniowych i społeczności chrześcijańskich działających w mieście. Świecę zapalił honorowy gość, ks. bp Marek Izdebski. Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Dariusz Lerch skierował do zebranych słowo, wszyscy wspólnie zmówili modlitwę „Ojcze Nasz”. Uroczystości towarzyszyły występy miejscowego chóru ewangelickiego, kapeli folkowej, do najmłodszych przyszedł Mikołaj.

Niedziela była dla ustroniaków dniem przepełnionym Słowem Bożym, jednością, nadzieją. Jesteśmy bardzo wdzięczni ks. bp. Markowi Izdebskiemu za przyjęcie naszego zaproszenia, zaszczycenie swoją obecnością i ubogacenie uroczystości w parafii i mieście. Wieczorem, przy blasku adwentowych świec i gwarze mieszkańców, licznych turystów, kuracjuszy, żegnaliśmy się z nadzieją na ponowne spotkanie.

Wszystkim Siostrom i Braciom z Kościoła ewangelicko-reformowanego życzę błogosławionego czasu Adwentu i świąt Bożego Narodzenia oraz Bożej opieki w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.

Autor artykułu: p. Marcin Janik – kurator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, przewodniczący Rady Miasta Ustroń

Całość dostępna w JEDNOTA NR 4/2021, s. 38

 

RADA DIAKONII KOŚCIOŁA EWANGELICKO – REFORMOWANEGO W RP

APEL

 

 „Zaprawdę powiadam wam: 
Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu 
z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili.”
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
M 25, 45-46

 

 Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

w związku z ciężką sytuacją na granicy polsko – białoruskiej i zaistniałym kryzysem humanitarnym Rada Diakonii KER w RP zachęca i apeluje do udzielania pomocy Braciom i Siostrom w potrzebie. Chcemy za naszym pośrednictwem wesprzeć organizacje pomocowe takie jak: Fundacja Ocalenie, Medycy na Granicy czy Ośrodki wspomagające placówki Straży Granicznej w miejscowościach: Czeremcha, Michałowo. 

Nie wolno nam pozostawić bez udzielenia pomocy nikogo, kto jej potrzebuje! Nie wolno nam patrzeć spokojnie, jak na wschodnim terenie przygranicznym łamane są podstawowe prawa człowieka. Nie wolno ignorować, gdy łamane są prawa dzieci do dachu nad głową, jedzenia, wody, ciepła, poczucia bezpieczeństwa, bycia z najbliższymi.

Poniżej podajemy konto bankowe Diakonii KER i prosimy o dobrowolne wpłaty z dopiskiem „pomoc na granicy białoruskiej”

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

Al. Solidarności 76a,

01-015 Warszawa

konto: 24 1240 6322 1111 0000 4604 4789

 

Rada Diakonii

Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w RP

16 listopada 2021 roku

Miło nam poinformować, iż w tym roku nasza mała parafia w Bełchatowie zaangażowała się prężnie w akcję "Zrób prezent pod choinkę. Pomóż nam spakować miłość" koordynowaną przez wielu wolontariuszy w Polsce pod kierownictwem Centrum Misji i Ewangelizacji. Dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji charytatywnej i zrobiliśmy prezenty dla dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumunii.  Poprzez akcję chcieliśmy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują oraz pokazać, że mając niewiele- też można się dzielić:

Nasi parafianie zrobili 11 paczek oraz część osób wpłaciła darowiznę na konto CME. 

Bardzo, bardzo dziekujemy! 💐💐

Jak mówi Pismo Święte ( Dz. Apostolskie 20,35b): "Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać".

Wiosną dzieci naszej parafii wzięły udział w ekumenicznej akcji kościelnych organizacji charytatywnych pod nazwą: Skarbonka Diakonijna. 

Hasło tegorocznej zbiórki brzmiało „Czas miłosierdzia”.

Dziś (8.11.2021) dzieci na lekcjach religii poprzez tajne głosowanie, wybrały organizację (jedną z trzech) pomagającą uchodźcom i migrantom w trudnej obecnie sytuacji.

Uzbierana suma wpłacona została na Fundację EMIC, która pomaga w osiągnięciu samodzielności rodzinom uchodźców i migrantów.

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30