Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

1% na Diakonie KER

Jubileuszowy koncert Zelowskich Dzwonków

Polecamy Jednota 1/2024

                          W JEDNOCIE nr 1/2024 m.in.:     Chrystus musi cierpi…

W niedzielę 12 czerwca 2022 , w trakcie nabożeństwa z Wieczerzą Pańską odbyła się uroczystość konfirmacji Dominiki Woźniak i Mateusza Dudzic. 

Podczas nabożeństwa czytano teksty z Biblii: Psalm 23, Kaz. 3,1-8 (Natalia) oraz Jana 3,14-21 (Gabriela) 

Nabożeństwo poprowadzili ks. bp Marek Izdebski i pan mgr teol. Mateusz Jelinek, który wygłosił kazanie. Rozważane było słowo na podstawie 2 tekstów, które dzieci wybrały jako teksty przewodnie: Rzymian 8,38-39 i Jana 3,16.  

W trakcie nabożeństwa kandydaci publicznie wyznali swoją wiarę i chęć przystąpienia do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego według Słowa Bożego. Aktem konfirmacji zostali przyjęci w poczet samodzielnych członków Kościoła i otrzymali po raz pierwszy prawo i możliwość uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej.

                                                                                         

W dniach 13-15 maja br. siłami PE-R w Łodzi i Kleszczowie została zorganizowana wycieczka do Kotliny Jeleniogórskiej. Wzięli w niej także udział parafianie z Bełchatowa i Zelowa. Wyjazd niemalże do końca wisiał na włosku. Dom, który w Cieplicach miał się stać naszą bazą noclegową został przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy. Udało się jednak znaleźć alternatywne zakwaterowanie w ośrodku HOTTUR w Borowicach niedaleko Karpacza. Konsystorz KE-R dofinansował wyjazd i dzięki temu udział w nim stał się możliwy dla dużego grona chętnych. Nad wszystkim opiekę sprawował p. Alfred Tuczek z Łodzi.

Pierwszego dnia zwiedziliśmy Kościół Pokoju w Świdnicy. Odbyliśmy krótki spacer po mieście. Potem pojechaliśmy nacieszyć oczy zabytkami Jeleniej Góry i wpaść na chwilę do uzdrowiska Cieplice (dzielnicy Jeleniej Góry). Wieczór zakończyliśmy ogniskiem w Borowicach.

Następnego dnia, po wczesnej pobudce i śniadaniu wyruszyliśmy podziwiać, zachowane i w większości odrestaurowane, okoliczne pałacyki i zameczki wraz z ich założeniami parkowymi. Zaczęliśmy jednak od muzeum miniatur w Kowarach, aby mieć jakiś pogląd na to, co będziemy zwiedzać. Wieczór znów okrasiliśmy wspólnym ogniskiem w bazie noclegowej.

W niedzielę wybraliśmy się do Karpacza, gdzie w Świątyni Wang nasza grupa, wraz z miejscowymi luteranami, uczestniczyła w nabożeństwie, które poprowadzili ks. Semko Koroza i ks. Krzysztof Michałek-Góral. Potem wyruszyliśmy do ogrodu japońskiego Siruwia w Przesiece i zdążyliśmy jeszcze obejrzeć kolejny obiekt pałacowy na terenie kotliny.

Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną, zawiedzeni, że czas tak szybko płynie. ks. Krzysztof Michałek-Góral

                                                                                                                                         

Ponadto: 

12 czerwca br o godzinie 11:00 - odbędzie się nabożeństwo konfirmacyjne 

19 czerwca br o godzinie 9:30 - odbędzie się nabożeństwo, podczas którego uroczyście zakończy się rok szkolny 2021/2022. To nabożeństwo będzie nagrywane przez TVP Kultura.

W dniu 30 maja w naszej Parafii odbył się egzamin konfirmacyjny, do którego przystąpili Mateusz Dudzic i Dominika Woźniak. Egzamin odbył się przed komisją składającą się z księdza biskupa Marka Izdebskiego, nauczyciela prowadzącego młodych w roku szkolnym mgr teologii Mateusza Jelinka oraz członków Kolegium Kościelnego. Młodzi ludzie wykazali się wiedzą i zaangażowaniem, a w rezultacie zdali egzamin. 

Serdecznie gratulujemy i jednocześnie zapraszamy do udziału w uroczystości konfirmacji, która odbędzie się na nabożeństwie z Wieczerzą Pańską w dniu 12 czerwca o godz. 11.00.

                   

W niedzielę 29.05.2022r. obchodziliśmy Święto Rodziny w naszej bełchatowskiej parafii. Nabożeństwo poprowadził ks biskup Marek Izdebski, który wygłosił kazanie i mgr teologii Mateusz Jelinek. Dwoje tegorocznych konfirmantów (Mateusz i Dominika) czytało teksty ze Starego i Nowego Testamentu. Na koniec był występ wokalny Gabrysi Kruk oraz dzieci. Najmłodsze dziewczynki deklamowały wiersze dla mam i tatusiów.

Tradycyjnie, każda osoba uczestnicząca w nabożeństwie otrzymała różę 🌹 Święto zakończyło się wspólnym spotkaniem przy kawie, herbacie i lodach. ☕🍨🍪

Czytane teksty:

Psalm 27, 1.7-14.

Księga Jeremiasza 31,31-34.

List do Efezjan 3,14-21.

Kazanie: Ewangelia Jana 16,5-15.

              

Podobnie jak w minionym roku, również wiosną br dzieci naszej parafii wzięły udział w ekumenicznej akcji kościelnych organizacji charytatywnych pod nazwą: Skarbonka Diakonijna. 

Hasło tegorocznej zbiórki brzmiało „Czas miłosierdzia”. Tym razem akcja odbywa się w czasie niepewności, w sytuacji wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą. To czas, gdy szczególnie potrzebujemy miłosierdzia i krzewienia pokoju.

Dzieci na lekcjach religii (23.05.2022r) poprzez tajne głosowanie, zdecydowały, że uzbierana kwota 65 zł zostanie wpłacona na Schronisko dla Zwierząt Bełchatów. 

W dniach 25-30 kwietnia delegacja naszego Kościoła w składzie: ks. bp Marek Izdebski, P. Paweł Wolski-Brodziński (Prezes Synodu KER), ks. Semko Koroza i ks. Tomasz Pieczko, uczestniczyła w organizowanym przez Archidiecezję Łódzką Kościoła Rzymsko-katolickiego we współpracy z oddziałem łódzkim Polskiej Rady Ekumenicznej - wyjeździe do Rzymu. Okazją samego wyjazdu było 100-lecie katolickiej archidiecezji łódzkiej i pielgrzymka 1500 osób tejże archidiecezji do Rzymu. Z ramienia PRE uczestniczyli poza naszymi delegatami: proboszcz łódzkiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z żoną, proboszcz parafii prawosławnej z delegatem świeckim, proboszcz łódzkiej parafii polsko-katolickiej i proboszcz parafii mariawickiej. Z przyczyn rodzinnych, w ostatniej chwili zrezygnował z wyjazdu prawosławny biskup łódzki. 

Delegaci KER zaproszeni zostali do udziału w trzech wydarzeniach: nabożeństwie otwierającym, w bazylice S. Maria Maggiore i nieszporach ekumenicznych w S. Paolo fuori le Mura (podczas których wygłosili rozważania biblijne) oraz uczestniczyli w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem, na specjalnych zasadach. W całości wydarzeń i podczas każdego z ww. spotkań zadbano o podkreślenie tożsamości naszego Kościoła, informując jednocześnie o ograniczeniach z tożsamości tej wynikających. 

Ks. biskup Marek Izdebski, ks. Semko Koroza i ks. Tomasz Pieczko spotkali się także z prezesem Włoskiej Federacji Kościołów Ewangelicznych (jednoczącej Kościoły Waldensów, Luteran, Baptystów i szereg Kościołów Wolnych) w związku z projektem współpracy pomocowej dla dzieci (przede wszystkim sierot) ukraińskich uchodźców wojennych. W spotkaniu uczestniczyła reprezentantka diakonii Kościoła Waldensów, specjalizująca się w programach dla imigrantów. Efektem spotkania jest wypracowanie możliwości wysłania dużej grupy dzieci ukraińskich na wakacje do Włoch, do ośrodków Waldensów.

  W dniu dzisiejszym 24.04.2022 w naszej parafii odbyła się konwersja p. Zenona Ligenza do Kościoła Ewangelicko -Reformowanego. Życzymy naszemu bratu w Chrystusie, prowadzenia Bożego oraz Wielu Błogosławieństw.

  

Bądźcie wkorzenieni w Chrystusie i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. ( List do Kolosan 2,7 )

 W numerze m.in.:

 

Oświadczenie Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w sprawie wojny na Ukrainie

Co to jest mandatum?

Rzeczowy i spolegliwy Ks. Jerzy Stahl

O potrzebie święcenia dnia siódmego

Paweł Hulka-Laskowski wobec pietyzmu

Jerzy Pilch i niedoskonały ewangelicyzm

Książka o etyce ks. prof. Witolda Benedyktowicza

 Numer jest dostępny w księgarni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP (wydanie papierowe i pdf), a także na jednota.pl.

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30