Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

Ogólne Zgromadzenie Zboru -zaproszenie

Zapraszamy na OZZ zaraz po nabożeństwie z Wieczerza Pańska od 9:30…

Nabożeństwo w Bełchatowie 27 stycznia (sobota) w Dniach Modlitw o Jedność Chrześcijan

W sobotę 27 stycznia 2024r. odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Dni Modlitw o Jedność Chrześ…

DNI MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN styczeń 2024

Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego…

Miło nam poinformować, iż w tym roku nasza mała parafia w Bełchatowie zaangażowała się prężnie w akcję "Zrób prezent pod choinkę. Pomóż nam spakować miłość" koordynowaną przez wielu wolontariuszy w Polsce pod kierownictwem Centrum Misji i Ewangelizacji. Dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji charytatywnej i zrobiliśmy prezenty dla dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumunii.  Poprzez akcję chcieliśmy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują oraz pokazać, że mając niewiele- też można się dzielić:

Nasi parafianie zrobili 11 paczek oraz część osób wpłaciła darowiznę na konto CME. 

Bardzo, bardzo dziekujemy! 💐💐

Jak mówi Pismo Święte ( Dz. Apostolskie 20,35b): "Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać".

Wiosną dzieci naszej parafii wzięły udział w ekumenicznej akcji kościelnych organizacji charytatywnych pod nazwą: Skarbonka Diakonijna. 

Hasło tegorocznej zbiórki brzmiało „Czas miłosierdzia”.

Dziś (8.11.2021) dzieci na lekcjach religii poprzez tajne głosowanie, wybrały organizację (jedną z trzech) pomagającą uchodźcom i migrantom w trudnej obecnie sytuacji.

Uzbierana suma wpłacona została na Fundację EMIC, która pomaga w osiągnięciu samodzielności rodzinom uchodźców i migrantów.

         

Stowarzyszenie Koimeterion jest organizacją non profit. 

Celem naszego Stowarzyszenia jest rewitalizacja zabytkowych miejsc pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy, niezależnie od wyznania.

Jednym z aktywności Stowarzyszenia jest Cmentarz w Orzeszkowie, który należy do Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie. 

🔶 Adam Kurnatowski (1733-1818) był przedstawicielem najstarszej linii rodu (zwanej pożarowską od majątku w Pożarowie). Był seniorem zboru w Orzeszkowie i deputowanym do trybunału piotrkowskiego. 

🔶 Jego syn, Zygmunt Kurnatowski (1778-1858) był generałem Wojsk Królestwa Polskiego, dowodził w wielu bitwach podczas wojen napoleońskich. 

🔶 Adolf Żychliński (1798-1857) był oficerem wojsk polskich i akcjonariuszem Spółki Akcyjnej Bazar, której statutowym celem było popieranie propolskich inicjatyw i wspieranie polskiego handlu. Wspierał też budowę gmachu Teatru Polskiego w Poznaniu. 

Zastanów się, czy możesz wpłacić chociaż 5, 10 lub 20 zł, aby ocalić pamięć o tych osobach, a tym samym zachować to cenne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń?

Jeśli jeszcze nie wiesz, czy warto, przeczytaj więcej o tym cmentarzu:

https://www.koimeterion.org/orzeszkowo

👉 https://pomagam.pl/orzeszkowo 👈

Środki można wpłacać również bezpośrednio na numer rachunku bankowego:

55 1750 0012 0000 0000 3880 7455 (Bank BNP Paribas), z dopiskiem: Orzeszkowo.

 

3 października 2021 Dziękczynne Święto Żniw zostało poprowadzone przez mgr. teologii Mateusza Jelinek i ks. biskupa Marka Izdebskiego 

Czytania: Psalm (introit): 104 ,  V Mojż. 8,7-18, Ew. Marka 8,1-9 Kazanie (M. Jelinek): II List do Koryntian 9,6-15

Zaraz po głównym nabożeństwie dzieci deklamowały wiersze, a młodzież starsza czytała tekst (treść poniżej), który podzielony został na części oddzielone od siebie pieśnią wspólną "Czego chcesz od nas, Panie". Całość przygotował p. Mateusz Jelinek.  

Mojżesz dodaje, że opieka nad ogrodem została powierzona Adamowi, by pokazać, że posiadamy rzeczy, które Bóg powierzył w nasze ręce, pod warunkiem, że będąc zadowolonymi z ich oszczędnego i umiarkowanego używania, będziemy się opiekować tym, co powinno się zachować. Niech ten, kto posiada pole, tak korzysta z jego corocznych owoców, by nie dopuścić do okaleczenia ziemi poprzez zaniedbanie. Niech dąży do tego, by przekazać ją potomności w takim stanie, w jakim ją otrzymał, albo nawet lepiej uprawianą. Niech tak karmi się jej owocami, by ani nie roztrwonić jej poprzez zbytek, ani nie dopuścić do jej zniszczenia i zrujnowania poprzez zaniedbanie. Co więcej, by ta ekonomia i ta staranność, wraz z szacunkiem do tych dobrych rzeczy, które Bóg nam dał, byśmy się nimi cieszyli, mogła rozkwitać wśród nas. Niech każdy uważa się za Bożego zarządcę wszystkich rzeczy, które posiada. Wtedy ani nie będzie się zachowywał bezwzględnie, ani się nie zdeprawuje przez nadużywanie tych rzeczy, które Bóg chce zachować (Jan Kalwin „Komentarz do Księgi Rodzaju 2,15”)

O zachodzie słońca trzeciego dnia, w pobliżu wioski Igendja, ruszyliśmy wzdłuż wyspy położonej na środku szerokiej rzeki. Na piaszczystym brzegu po naszej lewej stronie, cztery hipopotamy i ich młode powoli szły w naszym kierunku. Właśnie wtedy, w moim wielkim zmęczeniu i zniechęceniu, uderzyło mnie jak błyskawica zdanie "Szacunek dla życia". O ile mi wiadomo, było to zdanie, którego nigdy nie słyszałem, ani nawet nie czytałem. Od razu zdałem sobie sprawę, że zawiera ono w sobie rozwiązanie problemu, który mnie dręczył. Teraz wiedziałem, że system wartości, który zajmuje się tylko naszym stosunkiem do innych ludzi, jest niekompletny, a zatem pozbawiony mocy czynienia dobra. Tylko poprzez szacunek dla życia możemy nawiązać duchową i humanitarną relację zarówno z ludźmi, jak i ze wszystkimi żywymi istotami, które są w naszym zasięgu. Tylko w ten sposób możemy uniknąć krzywdzenia innych i w granicach naszych możliwości przyjść im z pomocą, gdy nas potrzebują.

Fundamentalnym faktem ludzkiej świadomości jest to: "Jestem życiem, które chce żyć pośród innego życia, które chce żyć". Człowiek myślący czuje się zmuszony do podejścia do wszelkiego życia z taką samą czcią, jaką ma dla własnego życia. W ten sposób całe życie staje się częścią jego własnego doświadczenia. Z tego punktu widzenia "dobro" oznacza podtrzymywanie życia, rozwijanie życia, doprowadzanie rozwijającego się życia do jego najwyższej wartości. "Zło" oznacza niszczenie życia, krzywdzenie życia, powstrzymywanie życia od rozwoju. Taka jest więc racjonalna, uniwersalna i podstawowa zasada etyki (Albert Schweitzer „Szacunek dla życia”).

Czy zastanawialiście się kiedyś, kim jest ten cudowny opowiadacz, który w Biblii woła wielkim głosem: „Na początku było słowo”? Który opisuje stworzenie świata, jego pierwszy dzień, kiedy chaos został oddzielony od porządku? Który śledzi serial powstawania kosmosu? Który zna myśli Boga, zna jego wątpliwości i bez drżenia ręki stawia na papierze to niebywałe zdanie: „I uznał Bóg, że to było dobre”. Kim jest to, które wie, co sądził Bóg?

Wyjąwszy wszelkie wątpliwości teologiczne możemy uznać tę figurę tajemniczego i czułego narratora za cudowną i znamienną. To punkt, perspektywa, z której widzi się wszystko. Widzieć wszystko to uznać ostateczny fakt wzajemnego powiązania rzeczy istniejących w całość, nawet jeżeli te związki nie są jeszcze przez nas poznane. Widzieć wszystko oznacza też zupełnie inny rodzaj odpowiedzialności za świat, ponieważ staje się oczywiste, że każdy gest „tu” jest powiązany z gestem „tam”, że decyzja podjęta w jednej części świata poskutkuje efektem w innej jego części, że rozróżnienie na „moje” i „twoje” zaczyna być dyskusyjne (Olga Tokarczuk  „Mowa noblowska”)

Wdzięczność ma to do siebie, że im częściej ją wyrażamy, tym więcej mamy do niej powodów. Według niektórych badań jej okazywanie zmniejsza podatność na depresję, neurozy, poczucie osamotnienia, zazdrość. Według innych – wzmacnia system odpornościowy. To dlatego, że wdzięczność pozwala skupić się na pozytywnych stronach życia, ma zbawienny wpływ na samoocenę, pomaga radzić sobie ze stresem i trudnymi doświadczeniami, umacnia więzi, zwiększa empatię i umiejętność słuchania.

Zdaniem mistyka chrześcijańskiego Mistrza Eckharta, jeśli mielibyśmy się pomodlić tylko raz w życiu, modlitwa ta powinna brzmieć: „dziękuję”. Wielu nauczycieli uważa, że tymi słowami należałoby zaczynać i kończyć każdy dzień – kiedy dotykamy stopą ziemi i kiedy przykładamy głowę do poduszki. Oczywiście, nie chodzi tu o mechaniczne wypowiadanie słowa. To znacznie więcej. Za wdzięcznością przez duże „W” idzie otwartość, zainteresowanie życiem... Większa witalność, obecność. Po prostu jesteś i cieszysz się tym – to wystarczy (Zwierciadło „Wdzięczność”)

Za okolicznościową dekoracje dziękujemy p. Joannie, p. Anecie i p. Agnieszcze :) 

Chcemy przyłączyć się w tym roku do Centrum Misji i Ewangelizacji w organizowaniu paczek dla dzieci zagrożonych ubóstwem w Rumunii, Ukrainie i Białorusi.

Zasada jest prosta: należy do 31.10.2021/ niedziela/ przygotować paczkę wielkości pudełka od butów, a w nie zapakować nowe rzeczy np: : pasta do zębów, szczoteczka do zębów, krem do rąk, kredki, długopisy, czapki, szaliki oraz słodycze: cukierki, czekolady, ciastka, batoniki itp. w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, z wyraźnie oznaczonym terminem ważności. Wszystkie prezenty przygotowujemy dla odpowiedniej płci dziecka oraz wieku. Do każdej przygotowanej paczki, należy dołączyć opłatę w wysokości 10 zł.

Szczegóły: https://cme.org.pl/prezent/dla-kogo-prezent/ 

Szczegóły i akcję u nas w parafii koordynuje Joanna Dudzic.

 

19 września 2021 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej wybrało nowe władze tej ekumenicznej organizacji.

Prezesem został ks. bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Wybrano również pozostałych członków Zarządu oraz skład komisji rewizyjnej. Skarbnikiem PRE ponownie został ks. bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Władze ZOPRE wybierane są na pięć lat.

 

Dwoje z naszych młodych parafian (Zosia i Mateusz), uczestniczyło w dniach 11-18 lipca, w letnim wypoczynku organizowanym przez nasz Kościół, a pod przewodnictwem pastora Tomasza Pieczko, w ośrodku Stare Juchy k. Ełku. 

Poranna gimnastyka to podstawa -spacery, kąpiele w jeziorze, podchody leśne, park trampolin, ognisko, czy Laser Game. Atrakcji wiele, a przy tym kształtowanie zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie oraz codzienne spotkania z Biblią.

 

 

 Na nabożeństwie w niedzielę 20.06.2021 nastąpiło uroczyste zakańczenie roku szkolnego 2020/2021 nauczania religii ewangelickiej.

Kazanie na podstawie 1 Mojż. 2,1-2,4a, wygłosił mgr teologii Mateusz Jelinek.  Podkreślił, że w życiu każdego człowieka, jak i Boga, ważny jest szabat, czyli dzień odpoczynku od codziennych prac. To czas dla nas osobiście, dla najbliższych, dla Boga, to czas na "naostrzenie narzędzi" na kolejny tydzień pracy.

CZYTANIA Z PISMA ŚWIĘTEGO:

Psalm (introit): 8

I.Czytanie: Ew. Mateusza 11,25-30

II.Czytanie:  Dzieje Apostolskie 17,16-34

  

Serdecznie dziękujemy nauczycielowi mgr teologii Mateuszowi Jelinek za cały rok nauczania dzieci religii. To był pierwszy rok pracy w roli nauczyciela, gratulujemy wspaniałego kontaktu z dziećmi.  Jednocześnie był to trudny rok, bo zajęcia odbywały się stacjonarnie i on-line, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

Dzieci otrzymały świadectwa, a każde opatrzone było osobistym wyróżnieniem: " za poczucie humoru i gotowość do wyrażania własnego zdania", "za pracowitość i otwartość na wyzwania", " za szczerość i sumienność", " za odwagę zadawania pytań dlaczego", "za ponadprzeciętne zaangażowanie i za otwartość", "za zaangażowanie i dar słuchania"... 

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku, bezpiecznych wakacji i urlopów. 

Foto. J.Dudzic 

  W czwartek 13 czerwca g.17:00 odbyło się nabożeństwo w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Kazanie na podstawie Listu do Efezjan 1, 15-23 wygłosił ks. biskup Marek Izdebski.

  

 "I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła" (Ef.1,15)

 

 Teksty:

  Psalm 47;2-10

  1 Królewska 8;22-24, 26-28

  Ew. Łukasza 24, 44-53

 

.

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Zboru - w niedzielę 16 maja 2021, które rozpocznie nabożeństwo o godz. 9.30. 

Ogólne Zgromadzenie Zboru jest organem decyzyjnym na poziomie Parafii. Tworzą je wszyscy członkowie parafii, a jego organem wykonawczym jest Kolegium Kościelne.

 

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30