Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

1% na Diakonie KER

Jubileuszowy koncert Zelowskich Dzwonków

Polecamy Jednota 1/2024

                          W JEDNOCIE nr 1/2024 m.in.:     Chrystus musi cierpi…

19 września 2021 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej wybrało nowe władze tej ekumenicznej organizacji.

Prezesem został ks. bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Wybrano również pozostałych członków Zarządu oraz skład komisji rewizyjnej. Skarbnikiem PRE ponownie został ks. bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Władze ZOPRE wybierane są na pięć lat.

 

Dwoje z naszych młodych parafian (Zosia i Mateusz), uczestniczyło w dniach 11-18 lipca, w letnim wypoczynku organizowanym przez nasz Kościół, a pod przewodnictwem pastora Tomasza Pieczko, w ośrodku Stare Juchy k. Ełku. 

Poranna gimnastyka to podstawa -spacery, kąpiele w jeziorze, podchody leśne, park trampolin, ognisko, czy Laser Game. Atrakcji wiele, a przy tym kształtowanie zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie oraz codzienne spotkania z Biblią.

 

 

 Na nabożeństwie w niedzielę 20.06.2021 nastąpiło uroczyste zakańczenie roku szkolnego 2020/2021 nauczania religii ewangelickiej.

Kazanie na podstawie 1 Mojż. 2,1-2,4a, wygłosił mgr teologii Mateusz Jelinek.  Podkreślił, że w życiu każdego człowieka, jak i Boga, ważny jest szabat, czyli dzień odpoczynku od codziennych prac. To czas dla nas osobiście, dla najbliższych, dla Boga, to czas na "naostrzenie narzędzi" na kolejny tydzień pracy.

CZYTANIA Z PISMA ŚWIĘTEGO:

Psalm (introit): 8

I.Czytanie: Ew. Mateusza 11,25-30

II.Czytanie:  Dzieje Apostolskie 17,16-34

  

Serdecznie dziękujemy nauczycielowi mgr teologii Mateuszowi Jelinek za cały rok nauczania dzieci religii. To był pierwszy rok pracy w roli nauczyciela, gratulujemy wspaniałego kontaktu z dziećmi.  Jednocześnie był to trudny rok, bo zajęcia odbywały się stacjonarnie i on-line, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

Dzieci otrzymały świadectwa, a każde opatrzone było osobistym wyróżnieniem: " za poczucie humoru i gotowość do wyrażania własnego zdania", "za pracowitość i otwartość na wyzwania", " za szczerość i sumienność", " za odwagę zadawania pytań dlaczego", "za ponadprzeciętne zaangażowanie i za otwartość", "za zaangażowanie i dar słuchania"... 

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku, bezpiecznych wakacji i urlopów. 

Foto. J.Dudzic 

  W czwartek 13 czerwca g.17:00 odbyło się nabożeństwo w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Kazanie na podstawie Listu do Efezjan 1, 15-23 wygłosił ks. biskup Marek Izdebski.

  

 "I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła" (Ef.1,15)

 

 Teksty:

  Psalm 47;2-10

  1 Królewska 8;22-24, 26-28

  Ew. Łukasza 24, 44-53

 

.

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Zboru - w niedzielę 16 maja 2021, które rozpocznie nabożeństwo o godz. 9.30. 

Ogólne Zgromadzenie Zboru jest organem decyzyjnym na poziomie Parafii. Tworzą je wszyscy członkowie parafii, a jego organem wykonawczym jest Kolegium Kościelne.

 

Niestety w tym roku znów nasza Ekumeniczna Droga Światła odbędzie się w formie online'owej, ale i tak zapraszam Was Kochani do uczestnictwa i wspólnej modlitwy. 

 

IV Ekumeniczna Droga Światła | 5.05.2021 | g. 19:00

poniżej link do transmisji online: 

https://www.youtube.com/watch?v=FEoIiK5MiSA

W Wielki Piątek (02.04.2021) odbyły się dwa nabożeństwa z sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Pierwsze o godzinie 11:00 poprowadził ks. bp Marek Izdebski, drugie o godz. 17:00 ks. Michał Koktysz. 

W kazaniach rozważany był tekst z księgi Izajasza 52,13-15;53,1-12:

"Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze: Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok - tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich, Tak wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.

A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami." (Przekład Biblii Warszawskiej)

4 kwietnia 2021 w Pierwszy Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w parafii ewangelicko - reformowanej w Bełchatowie odbyło się świąteczne nabożeństwo z sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Lekcje biblijne przeczytał Kuba Papuga /Iz 26,13,14(15-18)19 I Kol 3,1-4/ Nabożeństwo poprowadził ks.bp Marek Izdebski a kazanie oparte zostało na podstawie Ewangelii Mateusza 28,1-10:

"A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą." (Przekład Biblii Warszawskiej)

5 kwietnia 2021 w Drugi Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się czwarte świąteczne nabożeństwo, które poprowadził ks.bp Marek Izdebski z kazaniem opartym na tekście z Objawienia Jana 5, 6-14:

"I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, A gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon". (Przekład Biblii Warszawskiej)

Z uwagi na panujący stan epidemii koronawirusa, podczas nabożeństw zachowane były wszelkie środki bezpieczeństwa sanitarnego a także ograniczona liczba osób (wcześniej prowadzone były zapisy).

Do parafii napłynęły życzenia wielkanocne od Prezydenta Polski, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Bełchatowa, Wojewody łódzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Zelowa oraz Łódzkiego Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego, za które serdecznie dziękujemy.

Siostry i Bracia,  

nadchodzą kolejne już Święta w czasie tej pandemii, przed nami Wielki Tydzień. W historii pasyjnej ta dzisiejsza niedziela ma szczególne znaczenie: przypomina o tryumfalnym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, miasta, które zabija proroków, u szczytu Jego ziemskiej misji – ale wiemy, że w ciągu kilku dni rozegra się cała dramatyczna historia prowadząca do krzyża i zmartwychwstania.  Najbliższy tydzień pozwala nam przeżyć bardzo wiele w bardzo krótkim czasie: dziś możemy doświadczyć entuzjazmu ludzi, witających kogoś, kogo uważają za proroka i mesjasza, kolejne dni dadzą nam czas na przygotowanie się do wydarzeń bezpośrednio poprzedzających Mękę Pańską, będziemy przeżywać słodko-gorzkie pożegnanie w Ostatniej Wieczerzy, samotność przed Piłatem i wobec tłumu nawołującego do ukrzyżowania, dramat śmierci na Golgocie, ciszę grobu w sobotę, wreszcie radość i nadzieję ze zmartwychwstania w niedzielę. Jeśli zdecydujemy się poświęcić trochę czasu i uwagi temu, by naprawdę duchowo przeżyć ten czas, możemy znaleźć w nim dość, by się wzmocnić, znaleźć korzenie naszej wiary, nadziei i zaufania do Boga, który w ostatecznej ofierze czyni zadość za nasz grzech, upadek i uwalnia nas od śmierci i potępienia. Odnalezienie tych fundamentów, uświadomienie sobie, kim jest dla nas Bóg Stwórca i Zbawca, ma teraz szczególne znaczenie. W momencie, gdy piszę te słowa, pandemia w naszym kraju tylko przybiera na sile, rząd ogłasza kolejne ograniczenia i środki bezpieczeństwa. Po ponad roku ta sytuacja stała się już niemal normalna – przywykliśmy do takiej formy życia, jaka jest dla nas teraz dostępna, kwarantanna czy maseczka, które kiedyś były wyrazami, których używało się najwyżej w kontekście szpitali, teraz są czymś, o czym mówimy i słyszymy cały czas. Musieliśmy zmienić nasze nawyki, inaczej planujemy nasze działania, inaczej myślimy o kontakcie z ludźmi, nasze więzi w zborach i szerzej w społeczeństwie dramatycznie się rozluźniły. Kiedy ta sytuacja się skończy, to właśnie będzie największe wyzwanie, jakie przed nami stanie – odbudowanie społeczności, powrót do tej bliskości, którą wcześniej mieliśmy, do nawyku spotkań i przebywania razem, ale też, jeśli mówimy o nawykach, powrót do rytmu coniedzielnych nabożeństw już nie przez transmisje w internecie, ale w naszych kościołach. Jako ludzie i jako Kościół możemy ułatwić sobie przeżycie pandemii i czasu po niej, jeśli uświadomimy sobie, dlaczego jesteśmy Bogu winni zaufanie – nie dlatego, że mówimy, że jest Bogiem, nie dlatego, że teologia mówi nam o Jego przymiotach, ale patrząc na to, co dla nas zrobił na Golgocie. I tutaj przeżycie Wielkiego Tygodnia może być wielką pomocą, może pozwolić nam doświadczyć wszystkiego tego, co jest nam potrzebne do życia blisko z Bogiem, do spokojnej nadziei na każdy dzień naszego życia. W księdze Jozuego, kiedy Izrael ma przygotować się do wejścia do Ziemi Obiecanej, w nieznane i niepewne, Bóg mówi do bohatera księgi „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” [Joz 1,9] Bóg nie opuszcza swoich wiernych, sam jest wierny, wspiera, jest warownią, która ocala. Daje nam nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, chociaż przyszłość może być niepewna i może nawet powodować lęk. Bóg z nami, kto przeciw nam? Jedyne, czego teraz potrzebujemy, to wytrwałość i czerpana z wiary siła. I tego życzę nam wszystkim na te nadchodzące Święta – umocnienia, siły, wytrwałości i cierpliwości w zaufaniu, które może nam dać przeżycie tego najbliższego tygodnia.  

ks. Marek Izdebski Biskup

 

Terminy nabożeństw świątecznych- Wielkanoc 2021

02.04.2021 –Wielki Piątek, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 11.00

02.04.2021 –Wielki Piątek, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 17.00

04.04.2021 –I dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 9.30

05.04.2021 –II dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, nabożeństwo, godz. 9.30

 

Ze względu na obostrzenia epidemiczne wprowadzone w dniu 25.03.2021 przez nasz rząd, co do ilości osób przebywających na jednostkę powierzchni, jesteśmy zmuszeni wprowadzić ograniczenia w ilości osób obecnych na nabożeństwach świątecznych.  Dlatego Kolegium Kościelne prosi o zapisywanie się pod numerem telefonu 606 128 037 oraz 44 632 17 89. 

 

Drogie Siostry i drodzy Bracia!

Centralnym  zadaniem  chrześcijaństwa  i  sensem  zbliżających się  świąt  wielkanocnych  jest  głoszenie  Krzyża  i  Zmartwychwstania. Chrystus musiał cierpieć i umrzeć, ponieważ zawsze kiedy Bóg obja-wia się w swej głębi, to ludzkość nie może Go znieść. W  obrazie  ukrzyżowania  dostrzegamy,  jak  ludzkość  odrzuca Boga, który jawi się jako zagrożenie dla zastałego porządku i trady-cji.  Chrystus  bierze  na  siebie  nienawiść  człowieka  oraz  ginie  z  rąk politycznej władzy i religijnego autorytetu. Poprzez Krzyż Chrystus zrezygnował z własnej chwały i dumy. Poddał  się  ludzkiemu  odrzuceniu  do  samego  końca.  Tym  samym przezwyciężył  naszą  nienawiść  i  poprzez  Zmartwychwstanie  został przez Boga obdarowany wieczną chwałą i po dziś dzień żyje dla nas.W  tych  burzliwych  czasach  nie  zapominajmy,  że  miłość  Boża działa  w  niespodziewany  sposób  i  ostatecznie  jest  silniejsza  niż ludzka nienawiść i śmierć. Amen.

Mateusz Jelinek, Kleszczów 

Modlitwa

Panie Jezu, Zbawicielu, dziękujemy Ci za ten czas pasyjny, pobłogosław każdą naszą myśl, która przybliża nas do Ciebie. Byłeś bez winy, a ludzie osądzili Cię, zhańbili i ukrzyżowali. Spraw, abym zawsze pamiętał o Twoim cierpieniu i wielbił Cię, bo jedynie Ty jesteś godny chwały. Chryste, przez Ducha Świętego napełnij nasze serca miłością i dobrocią. Proszę Cię, aby wszyscy ludzie poznali, że tylko w Tobie jest Zbawienie. Bądź naszym przewodnikiem.  Panie, wielbię  Cię,  na wieki wieków. Amen.

Mateusz Dudzic, Bełchatów

  

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30