Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

ORDYNACJA PASTORSKA w Zelowie

Prezent pod choinkę z CME 2023 - podsumowanie

Miło nam poinformować, iż w tym roku nasza mała parafia w Bełchatowie również zaangażowała się w akc…

Uroczyste odsłonięcie upamiętniającej tablicy w Bełchatowie

20 października br. (piątek) odbyło się uroczyste odsłonięcie oraz poświęcenie tablicy przy ul. Kątn…

W Wigilię odbyło się kolejne nabożeństwo wieczorem o godz. 16.00. Poprowadził je ks. bp Marek Izdebski

Lekcje biblijne:  List doTytusa 2,1-14 i Ew. Łukasza 2,1-14. Tekst kazania: Księga Izajasza 11,19. 

"W tych trudnych czasach, kiedy w kościołach jest ograniczona liczba wiernych, nawet dziś w Betlejem - w grocie Narodzenia, także może być tylko kilka osób na nabożeństwie, Kościół daje nam do rozważenia teks proroka Izajasza. Tekst, w którym z nadzieją patrzymy w przyszłość. Tekst o królu, którego królestwo rodzi się w ludzkich sercach przesz wiarę a nie w bogatych pałacach."

Na koniec ksiądz biskup Izdebski życzył wszystkim zebranym aby czas Bożego Narodzenia był czasem odrodzenia w nas prawdziwej nadziei, opartej na zaufaniu Chrystusowi, który dla nas się narodził.

   

 

W trakcie nabożeństwa dwie pieśni zaśpiewała Gabrysia Kruk. Po nabożeństwie wszyscy obejrzeli film z występów dzieci.

 

Tekst i fotografia- Mariusz Gosławski

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia były inne niż zazwyczaj. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa w kościołach wprowadzono ograniczenia w ilości osób.  

 24.12.2020 - 1. Wigilijne nabożeństwo, odbyło się o godz. 11.00. Poprowadził je i kazanie wygłosił mgr teologii - Pan Mateusz Jelinek. Lekcje biblijne przeczytała Natalia Woźniak: Ga 4,4-7 i Łk 2,1-20. Kazanie oparte było na słowach z księgi Izajasza 11,1-10. 

 "Tajemnica Boga jest tajemnicą dziecka. Podobnie jak Izajasz i my żyjemy w czasach  niesprawiedliwości, gdzie bogaci władcy rządzą tymi, którzy są "biedni i uciśnieni" - oczekujący na powrót Mesjasza, który ich wyzwoli i wprowadził ład i pokój na świecie. W takim świecie wielu z nas zadaje sobie pytania: o sprawiedliwość - gdy wokół jej nie ma; o sens życia, kiedy wokół panuje pustka; o miłości, kiedy czujemy się odrzuceni; o przyjście Boga... 

Boże Narodzenie jest tajemnicą, jest widzialne dla tego, kto potrafi dostrzec światło w ciemności. Potrzebne jest nam otwarte serce i otwarty umysł aby dostrzec wielkość i chwałę Boga, który rodzi się w małym dziecku w betlejemskiej szopce."

Na koniec pan Mateusz życzył wszystkim zebranym nadziei oczekiwania na zbawienie; pokoju i sprawiedliwości, tam, gdzie jej brakuje; miłości tam, gdzie jej się nie spodziewamy. 

Po nabożeństwie wszyscy obejrzeli film z występu dzieci. 

Po nabożeństwie ks. bp Marei Izdebski podziękował panu Mateuszowi za przygotowanie dzieci do występu, zmontowanie filmu i wygłoszone głębokie kazanie. Przekazał także życzenia dla parafii w Żychlinie, z której pochodzi p. Mateusz.

Boże Narodzenie to także prezenty dla najmłodszych. W tym roku odebrali je rodzice dla swoich dzieci z rąk pani Mikołajowej. 

 Tekst i fotografia- Mariusz Gosławski

Siostry i Bracia,

Narodzenie Pańskie to jeden z centralnych punktów naszego kalendarza kościelnego – jedno ze świąt, które pomagają nam przypomnieć sobie treści zbawczej wiary, wyznawanej przez nas na każdym nabożeństwie, a których możemy sobie na co dzień nie uświadamiać aż tak intensywnie. Pierwsza

połowa roku kościelnego, od Adwentu do Pięćdziesiątnicy, buduje jeden łuk od wcielenia przez mękę i zmartwychwstanie Pana naszego do powołania Kościoła w darze Ducha Świętego. Święta kościelne nie są ważne tylko przez swoją oprawę i społeczne tradycje, którymi obrosły. Przypominają nam tu i teraz o tym, co najważniejsze.

Dlaczego jednak takie znaczenie ma Narodzenie Pańskie? Katecheza przyznaje mu najwyżej drugie miejsce po Wielkanocy i trudno nie zgodzić się z tym, że fundamentalnie ważne dla naszego chrześcijańskiego życia jest jednak raczej to, co przynosi bezpośrednio zbawienie, odkupienie i usprawiedliwienie. Jednak Kościół w swojej tradycji zawsze widział potrzebę celebrowania też tego wydarzenia, a wydaje się, że w obecnych okolicznościach ma to jeszcze większą wartość.

Zadajmy sobie przede wszystkim pytanie, co wynika dla nas dzisiaj z faktu, że Chrystus się narodził. I nie chodzi tu tylko o zwykły związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wcieleniem a możliwością dopełnienia się zbawienia w męce. Co to znaczy, że „On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem.”

Przede wszystkim, co często może nam umknąć, kiedy myślimy o Chrystusie, musimy uświadomić sobie, że wyznanie wiary naprawdę ma na myśli to, że stał się człowiekiem. Nie chodzi tylko o formę, nie chodzi o to, że Bóg ukazał się jako człowiek – stał się człowiekiem z całym naszym doświadczeniem człowieczeństwa, z radościami i smutkami, z miłością, złością i lękiem. Jego człowieczeństwo nie jest ograniczone przez boskość, ale doskonale się z nią uzupełnia. Patrząc na Jego reakcje w Getsemane widzimy, że jako człowiek bał się i cierpiał, ale jednocześnie potrafił znaleźć w sobie duchową siłę do zachowania posłuszeństwa i zaufania w to, że wola Ojca jest najlepsza, niezależnie od tego, co za sobą pociąga.

Siostry i Bracia, w tych dziwnych, trudnych czasach myślę, że na święta Narodzenia Pańskiego warto brać przykład właśnie z tego, jak Chrystus przeżywa swoje człowieczeństwo. Oczywiście, że możemy się bać. Oczywiście, że sytuacja jest trudna, czasem tragiczna. Ale jako obdarzeni łaską i wiarą możemy znaleźć w sobie siłę, żeby poradzić sobie z tym doświadczeniem ufając w to, że Bóg prowadzi nas dokładnie tak, jak powinien, że doświadczenie nie jest ponad nasze siły. Że jedyne, czego potrzebujemy, żeby przez ten czas przejść, to wiara, zaufanie właśnie i przykład Tego, który przeżył ludzkie życie, doświadczając go w pełni, by wykorzystać je później dla naszego zbawienia. „Całą swoją troskę złóżmy na Niego, bo On ma o nas staranie.”

I takiego doświadczenia tego czasu Wam życzę – czasu zaufania i wzrastania w sile wiary, czasu dorastania do tego, co zostało nam obiecane. A ponadto, żebyśmy te święta Narodzenia Pańskiego, jeśli tylko Bóg da, spędzili w spokoju, zdrowiu i radości, a cały przyszły rok niech upływa w poczuciu opieki opatrzności Bożej, aż doświadczymy radości z ulgi, kiedy wszystko wróci do normalności.

Wasz w Chrystusie

bp. Marek Izdebski

 

 

 

  Terminy nabożeństw

24.12.2020 – Wigilia Bożego Narodzenia,

                                                        1) nabożeństwo, godz. 11.00

                                                        2) nabożeństwo, godz. 16.00

25.12.2020 – 1. dzień świąt Bożego Narodzenia, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 9.30

26.12.2020 – 2. dzień świąt Bożego Narodzenia, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 9.30

27.12.2020 – 1. niedziela po Bożym Narodzeniu, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 9.30

  01.01.2021 – Nowy Rok, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 11.00

 

  UWAGA!

 Ze względu na ograniczenia związane z epidemią, prosimy o telefoniczne zapisy na nabożeństwa świąteczne.

Chęć udziału w nabożeństwie należy zgłosić do 20 grudnia pod numerem 696 943 922.

 

 

 

 

Siostry i Bracia, 

kolejny rok kalendarzowy zbliża się do końca, o czym przypomina nam początek adwentu – tradycyjnie rozumianego jako początek nowego roku kościelnego. Rok zbliża się do końca, a my przygotowujemy się do przeżywania kolejnych świąt, kolejnych też w tym dziwnym roku 2020.

Motywem przewodnim wszystkich naszych kolejnych listów i wystąpień w tym roku jest „nie wiemy jeszcze”. Nie wiemy jeszcze, jak będą wyglądać te Święta Narodzenia Pańskiego, nie wiemy, w jakiej formie będziemy je obchodzić w naszych kościołach, nie wiemy nawet, jakie ograniczenia obecna sytuacja narzuci odnośnie do naszego tradycyjnego świętowania w domach. Po niemal roku niepewności nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek miało się znacząco zmienić. Nie wiemy jeszcze.

Końcówka roku kościelnego – jego trzy ostatnie niedziele – przypominały nam o rzeczach ostatecznych, o powtórnym przyjściu, o wieczności. I choć działo się tak co roku, choć nie ma w tym niczego nowego, to jednak w obecnej sytuacji nasze rozważania, teksty czytane w nabożeństwie, przypominanie sobie o ostatecznym celu i wypełnieniu się czasu brzmią jednak szczególnie. Otaczająca nas wciąż pandemia nie słabnie, śmierć uderza w bliższych i dalszych nam ludzi, choć dzięki Bożej opatrzności nasz mały Kościół jak dotąd wychodzi z obecnej sytuacji obronną ręką. Pozostaje nam tylko prosić Boga o to, aby tak pozostało. Jak przypomina nam nasz Katechizm Heidelberski, prawdziwa wiara polega na „głębokim zaufaniu, które stwarza we mnie Duch Święty przez Ewangelię” – i to zaufanie, pobudzane przez przekonanie o prawdziwości obietnic danych nam przez Boga w Chrystusie powinno nas teraz prowadzić. Obok zwykłej, ziemskiej troski o siebie i bliźnich, która wyraża się choćby w przestrzeganiu norm bezpieczeństwa, potrzeba nam też pamiętać o tym, że możemy z całym zaufaniem „całą naszą troskę złożyć na Niego, bo on ma o nas staranie”, jak mówi list Piotra.

Adwent ma dwa znaczenia – jest zbliżaniem się i przybyciem. I chociaż obecna sytuacja może nas w tym roku kierować głównie do myślenia o znaczeniu adwentu jako okresu przygotowania do powtórnego przyjścia naszego Pana w chwale, to jednak jest też okresem, w którym szykujemy się do pamiątki wcielenia Boga w człowieka, do Świąt, do radości. I jak oczekiwanie na tę radość skończy się i będziemy mogli jej doświadczyć, tak samo skończy się pandemia i ten czas, w którym teraz żyjemy – radość Świąt niech przypomina nam ciągle o tym, że potrzeba tylko cierpliwości, a wszystko wróci do znanej normy. Nie dajmy sobie więc tej radości zabrać, a czekając na koniec obecnej sytuacji nie zapominajmy, że wciąż pociechę możemy znajdować w tym, że „ciałem i duszą należymy - zarówno teraz, gdy żyjemy, jak i wtedy, gdy umrzemy - nie do siebie, ale do Jezusa Chrystusa, mego wiernego Zbawiciela. To On swą drogą krwią dał całkowite zadośćuczynienie za nasze grzechy, wyzwolił nas z mocy diabła, to On strzeże nas tak dobrze, że nawet włos z głowy nam nie spadnie bez woli Ojca niebiańskiego, co więcej - wszystko musi służyć naszemu dobru.”

Ks. Marek Izdebski

Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce

 

 


W dniu 6 października 2020 r. w Pabianicach obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). W zebraniu wziął udział ksiądz biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Marek Izdebski.

 

Rozmawiano m.in. o przyszłorocznych wydarzeniach ekumenicznych: Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego hasło brzmi „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5–9). Na zaproszenie metropolity łódzkiego, abp. Grzegorza Rysia, centralne nabożeństwo odbędzie się 23 stycznia 2021 r. w archikatedrze łódzkiej.   Omówiono również ekumeniczne obchody 450. rocznicy podpisania Zgody Sandomierskiej oraz 5. Ekumenicznej Pielgrzymce dla Sprawiedliwości Klimatycznej z Zielonej Góry do Glasgow.

 

„Brak jedności chrześcijan jest nadal swoistym zgorszeniem, skandalem dla współczesnego nam świata” – mówił w homilii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który wieczorem 18 stycznia 2018r. przewodniczył Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie, na rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji częstochowskiej.

17.01.2018r. obchodzono w Łodzi Dzień Judaizmu. Hasło tegorocznych uroczystości, organizowanych przez Archidiecezję Łódzką i Gminę Wyznaniową Żydowską w Łodzi, to: „Pokój! Pokój dalekim i bliskim!”. W spotkaniu modlitewno-refleksyjnym, które odbyło się w namiocie przy alei Tadeusza Kościuszki 2 - w miejscu, gdzie stała niegdyś Wielka Synagoga - wziął udział dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Mirosław Suski.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo ekumeniczne (odbywające się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan), które odbędzie się 28 stycznia 2018 roku, o godz. 18.00 - niedziela w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Bełchatowie, ul. Okrzei 1a.

Kazanie wygłosi duchowny z Kościoła katolickiego.

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30