Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

MAJOWE NABOŻEŃSTWA 2023

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach w Bełchatowie. Ponadto, 25 maja (CZWARTEK…

Polecamy Jednota 1/2023

W JEDNOCIE nr 1/2023 m.in.: Rozmowa z ks. bp. Semkiem Korozą Nie bójmy się pójść w miłości „na c…

Wielkanoc 2023

*** 7 kwietnia 2023 r. odbyło się nabożeństwo Wielkiego Piątku połączone z sakramentem Wieczerzy…

Wspólnym wlaniem wody do jednego naczynia przez ks. bp. Marka Izdebskiego i ks. Zbigniewa Zgodę z Kościoła rzymskokatolickiego 25 stycznia 2015 r. rozpoczęła się msza w parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Bełchatowie kończąca obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W dniu 14 stycznia 2015 r. odbyło się w parafii ewang.-ref. w Bełchatowie kolejne studium biblijne na temat nowego narodzenia. Nowe narodzenie to jedno z przesłań Pisma Świętego - Nowego Testamentu. Bez nowego narodzenia nie możemy wejść do Królestwa Bożego. Natomiast w życiu człowieka nowe narodzenie, to najważniejszy moment, w którym człowiek przechodzi od śmierci duchowej do życia wiecznego. Tymi słowami p. Mirosław Gieras rozpoczął kolejne studium Ewangelii Jana 3.1-21. Następnie zebrani wysłuchali kazania nt. odrodzenia, wygłoszonego 3 maja 1857r. przez Charlesa Spurgeona oraz wykładu Marka Cieślara pt. ":Nowe narodzenie"

9 marca br. w kościele ewangelicko-reformowanym w Bełchatowie odbył się koncert Tomasza Żółtko. Mimo zimowej aury w kościele zapełnione były prawie wszystkie miejsca. Zebranych powitał gospodarz miejsca - ks. bp Marek Izdebski, podziękował wszystkim za przybycie i oddał głos muzykowi.
Tomek Żółtko to barwna i niekonwencjonalna postaci współczesnej piosenki autorskiej. Trochę autoironii, trochę dowcipu, ale i refleksji i zadumy. Właśnie taki obraz pokazał zebranym na 1,5-godzinnym występie."Straceniec i wędrowny grajek" jak siebie określił bohater wieczoru, zaprosił wszystkich do wspólnego przeżywania tych kilku chwil przy muzyce i słowach wierszy. Wariacko i zawadiacko próbował wciągnąć słuchaczy do dialogu. A wszystko ubarwione poetycką liryką obrazów codzienności. Było o przebaczeniu, walce serca i rozumu, miłości, zakochaniu, kochającej żonie i cudownych dzieciakach.

W pierwszy piątek marca (2.03.) odbyło się nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy. Hasłem przewodnim były słowa: "Niech zapanuje sprawiedliwość". Liturgię tegorocznego Dnia Modlitwy przygotowały kobiety z Malezja poprowadziła je ekumeniczna grupa kobiet z Bełchatowa - z parafii ewang.-ref. oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Nabożeństwo oraz całą oprawę plastyczną przygotowała Jolanta Izdebska.
W nabożeństwie udział wzięli obok członków bełchatowskiego zboru, członkowie parafii ewangelicko - reformowanej z Zelowa ze swoim duszpasterzem - ks. Romanem Lipińskim oraz przedstawiciele bełchatowskich parafii rzymsko-katolickich.

"Polska Rada Ekumeniczna" była tematem kolejnego wieczoru zborowego, który odbył się 23 lutego br. w bełchatowskiej parafii ewang.- ref. Temat wraz z prezentacją przedstawił Mariusz Gosławski. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się czym jest PRE, jak funkcjonuje, jakie Kościoły do niej należą i w jakich wydarzeniach bierze udział. Bardzo pomocna okazała się obecność ks. bp Marka Izdebskiego, który z własnego doświadczenia bardzo ciekawie opowiadał o inicjatywach ekumenicznych, w których brał udział m.in. z ramienia PRE. Warto dodać, że ks. bp Izdebski jest w zarządzie PRE i pełni funkcję skarbnika.

Tradycją już stało się, że co dwa lata w bełchatowskiej Parafii Ewangelicko - Reformowanej w Bełchatowie odbywa się centralne, bełchatowskie nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Mimo zimowej aury, 15 stycznia 2012 roku, kościół wypełniony był po brzegi. Przybyli przedstawiciele władz miejskich, powiatowych, gminnych, władze kopalni i elektrowni a także wierni ze wspólnot katolickich i ewangelickich. Na nabożeństwie obecni byli także duchowni, którzy czynnie włączyli się w przebieg nabożeństwa czytając przeznaczone na ten dzień teksty liturgiczne czy prowadząc modlitwy.

4 marca 2011 r., jak zwykle w pierwszy piątek tego miesiąca, odbyło się nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy, którego hasłem było "Ile macie chlebów?". Liturgię tegorocznego Dnia Modlitwy przygotowały kobiety z Chile a poprowadziła je ekumeniczna grupa kobiet z Bełchatowa pod przewodnictwem Jolanty Izdebskiej.
Uczestnikami liturgii byli członkowie zborów ewangelicko-reformowanych z Zelowa i Bełchatowa oraz bełchatowskich parafii rzymsko-katolickich.

Od kilku lat, niepisanym zwyczajem, parafie w Bełchatowie i Kleszczowie organizują wyjazd integracyjny dla młodzieży, która w danym roku przystąpiła do konfirmacji. Czasy, kiedy konfirmantów było po kilkanaścioro w roczniku, niestety minęły, ale może nie bezpowrotnie. Dlatego wspólna inicjatywa obu zborów, aby młodzież mogła się wzajemnie poznać, polubić, zaprzyjaźnić, aby coś dobrego i budującego na przyszłość mogło wyniknąć z takich „wypadów” dla naszych społeczności. Jest to też forma nagrody za pomyślnie zdany egzamin konfirmacyjny. Formuła wyjazdu jest otwarta. Na dzień dzisiejszy bierze w niej udział młodzież z Bełchatowa i Kleszczowa, ale w przyszłości może dołączą młodzi ludzie z Zelowa, a może i z Łodzi. Kto wie? Poniżej relacja z ostatniego, wrześniowego wyjazdu.

W niedzielę 18 października 2009 r. parafia bełchatowska uczciła 500-rocznicę urodzin Jana Kalwina nabożeństwem. Było to również nabożeństwo z okazji 10. rocznicy poświęcenia Słowem Bożym kościoła i rozpoczęcia działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowości OPIRO.
      Wraz z gospodarzem liturgię prowadzili: ks. Krzysztof Góral, radca Konsystorza oraz ks. Mirosław Jelinek. Do udziału w nabożeństwie zaproszeni zostali: ks. Roman Pawlas i ks. Wiesław Żydel z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zaproszenie przyjął również katolicki duchowny, ks. Władysław Ostrowski.

 6 marca 2009 roku, jak zwykle w pierwszy piątek tego miesiąca, odbyło się nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy, przygotowane przez ekumeniczną grupę kobiet z Bełchatowa i Łasku-Kolumny.
Podczas nabożeństwa wystąpił zespół wokalno-instrumentalny działający przy katolickiej parafii Miłosierdzia Bożego. Kazanie wygłosiła pani Ewa Chrzanowska z Kościoła katolickiego. Po nabożeństwie, w sali parafialnej, uczestnicy nabożeństwa spotkali na tradycyjnej agapie. Liturgię tegorocznego Dnia Modlitwy przygotowały kobiety z Papui – Nowej Gwinei.

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30