Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

1% na Diakonie KER

Jubileuszowy koncert Zelowskich Dzwonków

Polecamy Jednota 1/2024

                          W JEDNOCIE nr 1/2024 m.in.:     Chrystus musi cierpi…

Jak co roku w pierwszy piątek marca obchodzimy Światowy Dzień Modlitwy, który ma 130-letnią tradycję. Skupia on wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. W tym roku liturgię do niego przygotowały chrześcijanki z Vanuatu, które na hasło przewodnie wybrały słowa: „Buduj na mocnym fundamencie”. Co roku poznając nową liturgię przygotowaną przez inny Komitet ŚDM, budujemy relacje z mieszkańcami tego kraju, ofiarowując im naszą modlitwę.

Z tej okazji kobiety z Bełchatowa, Kleszczowa i okolic przygotowały specjalne nabożeństwo w oparciu o liturgię opracowaną przez mieszkanki Republiki Vanuatu (Oceania).

Republika Vanuatu została założona na tradycyjnych wartościach, chrześcijańskich zasadach i wiarę ludzi w Boga. Ustanowiono ją w Konstytucji z 1980 r., po uzyskaniu niepodległości 30 lipca 1980 r. Źródłem kultury, języków, tradycyjnych wartości i duchowości Vanuatu są głównie mieszkańcy Melanezji, ale także mniejszości pochodzenia polinezyjskiego. Czarno-białe piaszczyste plaże, rafy koralowe z kolorowymi rybami, piękne ptaki, owoce i orzechy w lesie, wszystko to sprawia, że wyspy są dziewiczym środowiskiem, mimo że narażone są na częste burze tropikalne, trzęsienia ziemi, działanie cyklonów, tsunami i aktywnych wulkanów.

W nabożeństwie według kobiet z Vanuatu wzięły udział: Anna Anszperger, Anna Buresz, Emilia Buresz, Ksenia Buresz-Biedrzydzka, Rużena Buresz, Oliwia Ciesielska, Joanna Dudzic (kazanie), Mirona Frukacz, Jolanta Izdebska, Wanda Kasprzyk, Marie Matysova, Aneta Michałek-Góral, Anna Radziwołek, Alina Sulikowska, Agnieszka Woźniak.

Całość nabożeństwa została nagrana i złożona w całość przez mgr teologii Mateusza Jelinka. Jest dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=t6vvpEGDsIE

W dniu 5 marca będziemy obchodzić Światowy Dzień Modlitwy.
Z tej okazji kobiety z Bełchatowa, Kleszczowa i okolic przygotowały specjalne nabożeństwo w oparciu o liturgię opracowaną przez mieszkanki Republiki Vanuatu (Oceania).

 

Transmisja internetowego nabożeństwa rozpocznie się w najbliższy piątek o godz. 18.00.
Wszystkich serdecznie zapraszamy! 
Dostępność transmisji na stronach FB :
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Bełchatowie
Ewangelicy w Kleszczowie

 

  

W niedzielę, 24 stycznia 2021 w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  przy ul. Kościuszki 2  odprawione zostało nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które w naszym mieście stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. W tym roku kazanie wygłosił ks. bp Marek Izdebski, proboszcz bełchatowskiej Parafii Ewangelicko-Reformowanej. 

Hasło tygodnia 18-24.01.2021: "Trwajcie w mojej miłości i przynoście obfity owoc" (por. Ew. Jana 15,5-9)

Dzień wcześniej 23 stycznia 2021 ks bp Marek Izdebski wziął udział w Centralnym Nabożeństwie Ekumenicznym w katedrze rzymskokatolickiej w Łodzi.

Żyjemy w rzeczywistości zdominowanej przez pandemię wywołaną wirusem COVID-19.  Każdy z nas przez aktywne podjęcie decyzji może wyrazić swój współudział w trosce o zdrowie i życie całego społeczeństwa. Duchowni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP zgromadzeni na posiedzeniu Konferencji Duchownych w dniu 14 stycznia 2021 roku postanawiają zabrać głos w tej sprawie. 

Nie wypowiadamy się jako specjaliści w zakresie leczenia chorób lub przeciwdziałania pandemii. Nasza reakcja motywowana jest troską o życie społeczeństwa, którego sami jesteśmy członkami. Formułujemy ją na podstawie powszechnie dostępnych informacji przekazywanych zarówno przez specjalistów w kraju jak i Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W oparciu o te autorytety ufamy, że: 

- podanie szczepionki nie może wywołać choroby spowodowanej wirusem COVID-19; 

- każde podanie szczepionki jest poprzedzone konsultacją lekarską, co wyklucza możliwość zlekceważenia przeciwskazań, jeśli one występują;

- każde podanie szczepionki i ujawnienie ewentualnego działania niepożądanego jest monitorowane przez lekarza, co prawie całkowicie usuwa zagrożenie dla zdrowia lub  życia osoby przyjmującej szczepionkę. 

Opowiedzenie się za szczepieniem to wyraz naszego zaufania do nauki i uznawania faktów.  To także opowiedzenie się za wartościami naszej religii i naszej kultury, dla których troska o bliźniego i opieka nad nim mają zawsze fundamentalne znaczenie. Wiara wzywa nas do odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za los innych ludzi. Przyjmując świadomie szczepionkę każdy z nas chroni samego siebie chroniąc jednocześnie swoich bliźnich. 

W oparciu o te argumenty formułujemy nasz apel do współwyznawców i do współobywateli, aby starali się jak najszybciej zarejestrować i przyjąć szczepionkę. Jesteśmy świadomi, że zawsze będzie to decyzja wolnego sumienia każdej osoby. 

Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

14 stycznia 2021 r.

 

Nabożeństwa Świąteczne z Wieczerzą Pańską, poprowadził ks. bp Marek Izdebski. 

Lekcję biblijną w dniu 25.12.2020 przeczytał Kuba Papuga - Księga Micheasza 5,1-4; List do Galacjan 4,4-7. Tekst kazania: Ew.Jana 3,31-34.

Myślą przewodnią świątecznego kazania była postać Jezusa, jego wielkość, świętość i wyjątkowość. "On nie jest z tej ziemi. Jest świadkiem Boga Ojca pośród nas. Pomimo panujących ograniczeń i pandemii, radujmy się z faktu narodzenia Jezusa. Radujmy się pomimo wszystko. Bo wiemy kogo wspinamy i kogo chcemy głosić innym, dając nadzieję na lepsza przyszłość" - kończył kaznodzieja. 

W trakcie nabożeństwa modlono się specjalną modlitwa o ustanie pandemii koronawirusa tymi słowy: 

Jezu Chryste, przemierzałeś miasta i wsie „lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości”. Na twój rozkaz chorzy odzyskiwali zdrowie. Przyjdź nam teraz z pomocą pośród rozprzestrzeniającego się w świecie koronawirusa, abyśmy mogli doświadczyć twojej uzdrawiającej miłości. Ulecz tych, którzy są chorzy z powodu tego wirusa. Niech odzyskają siłę i zdrowie dzięki dobrej opiece medycznej. Ulecz nas z lęku, który uniemożliwia współpracę z innymi ludźmi i sprawia, że sąsiedzi nie pomagają sobie nawzajem. Uzdrów nas z naszej dumy, mogącej prowadzić do bagatelizowania choroby, której skutki nie znają granic. Jezu Chryste, uzdrowicielu wszystkich, bądź przy nas w czasach niepewności i smutku. Bądź z rodzinami chorych i zmarłych, gdy martwią się i rozpaczają. Strzeż ich przed chorobą i przed rozpaczą. Niech doświadczą twojego pokoju! Bądź z lekarzami, pielęgniarkami, całym personelem medycznym i z tymi, którzy prowadzą badania nad znalezieniem lekarstwa. Wspieraj wszystkich, którzy otaczają opieką poszkodowanych i narażają swoje życie. Napełnij ich twoim pokojem i chroń ich. Bądź z przywódcami wszystkich narodów. Obdarz ich dalekowzrocznością w działaniu, by z miłością i prawdziwą troską zabiegali o dobro ludzi, którym mają służyć. Daj im mądrość do inwestowania w długoterminowe rozwiązania, które pomogą nam przygotować się na przyszłe epidemie lub zapobiec im. Niech wspólnie pracując, osiągną cel i doświadczą twojego pokoju. Jezu Chryste, pozostań z nami, gdziekolwiek jesteśmy, w domu czy za granicą, pośród wielu cierpiących czy tylko w gronie najbliższych. Nie opuszczaj nas, gdy walczymy o życie i gdy opłakujemy jego utratę. Pomóż nam wytrwać i być zawsze gotowymi, a nasz niepokój zastąp swoim pokojem. Jezu Chryste, uzdrów nas!

Lekcja biblijna 26.12.2020: Księga Izajasza 7,1014, Ew. Jana 1,1-14. Kazanie oparte było na słowach zapisanych w Liście do Hebrajczyków 1,1-4.

 Tekst i fotografia- Mariusz Gosławski

W Wigilię odbyło się kolejne nabożeństwo wieczorem o godz. 16.00. Poprowadził je ks. bp Marek Izdebski

Lekcje biblijne:  List doTytusa 2,1-14 i Ew. Łukasza 2,1-14. Tekst kazania: Księga Izajasza 11,19. 

"W tych trudnych czasach, kiedy w kościołach jest ograniczona liczba wiernych, nawet dziś w Betlejem - w grocie Narodzenia, także może być tylko kilka osób na nabożeństwie, Kościół daje nam do rozważenia teks proroka Izajasza. Tekst, w którym z nadzieją patrzymy w przyszłość. Tekst o królu, którego królestwo rodzi się w ludzkich sercach przesz wiarę a nie w bogatych pałacach."

Na koniec ksiądz biskup Izdebski życzył wszystkim zebranym aby czas Bożego Narodzenia był czasem odrodzenia w nas prawdziwej nadziei, opartej na zaufaniu Chrystusowi, który dla nas się narodził.

   

 

W trakcie nabożeństwa dwie pieśni zaśpiewała Gabrysia Kruk. Po nabożeństwie wszyscy obejrzeli film z występów dzieci.

 

Tekst i fotografia- Mariusz Gosławski

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia były inne niż zazwyczaj. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa w kościołach wprowadzono ograniczenia w ilości osób.  

 24.12.2020 - 1. Wigilijne nabożeństwo, odbyło się o godz. 11.00. Poprowadził je i kazanie wygłosił mgr teologii - Pan Mateusz Jelinek. Lekcje biblijne przeczytała Natalia Woźniak: Ga 4,4-7 i Łk 2,1-20. Kazanie oparte było na słowach z księgi Izajasza 11,1-10. 

 "Tajemnica Boga jest tajemnicą dziecka. Podobnie jak Izajasz i my żyjemy w czasach  niesprawiedliwości, gdzie bogaci władcy rządzą tymi, którzy są "biedni i uciśnieni" - oczekujący na powrót Mesjasza, który ich wyzwoli i wprowadził ład i pokój na świecie. W takim świecie wielu z nas zadaje sobie pytania: o sprawiedliwość - gdy wokół jej nie ma; o sens życia, kiedy wokół panuje pustka; o miłości, kiedy czujemy się odrzuceni; o przyjście Boga... 

Boże Narodzenie jest tajemnicą, jest widzialne dla tego, kto potrafi dostrzec światło w ciemności. Potrzebne jest nam otwarte serce i otwarty umysł aby dostrzec wielkość i chwałę Boga, który rodzi się w małym dziecku w betlejemskiej szopce."

Na koniec pan Mateusz życzył wszystkim zebranym nadziei oczekiwania na zbawienie; pokoju i sprawiedliwości, tam, gdzie jej brakuje; miłości tam, gdzie jej się nie spodziewamy. 

Po nabożeństwie wszyscy obejrzeli film z występu dzieci. 

Po nabożeństwie ks. bp Marei Izdebski podziękował panu Mateuszowi za przygotowanie dzieci do występu, zmontowanie filmu i wygłoszone głębokie kazanie. Przekazał także życzenia dla parafii w Żychlinie, z której pochodzi p. Mateusz.

Boże Narodzenie to także prezenty dla najmłodszych. W tym roku odebrali je rodzice dla swoich dzieci z rąk pani Mikołajowej. 

 Tekst i fotografia- Mariusz Gosławski

Siostry i Bracia,

Narodzenie Pańskie to jeden z centralnych punktów naszego kalendarza kościelnego – jedno ze świąt, które pomagają nam przypomnieć sobie treści zbawczej wiary, wyznawanej przez nas na każdym nabożeństwie, a których możemy sobie na co dzień nie uświadamiać aż tak intensywnie. Pierwsza

połowa roku kościelnego, od Adwentu do Pięćdziesiątnicy, buduje jeden łuk od wcielenia przez mękę i zmartwychwstanie Pana naszego do powołania Kościoła w darze Ducha Świętego. Święta kościelne nie są ważne tylko przez swoją oprawę i społeczne tradycje, którymi obrosły. Przypominają nam tu i teraz o tym, co najważniejsze.

Dlaczego jednak takie znaczenie ma Narodzenie Pańskie? Katecheza przyznaje mu najwyżej drugie miejsce po Wielkanocy i trudno nie zgodzić się z tym, że fundamentalnie ważne dla naszego chrześcijańskiego życia jest jednak raczej to, co przynosi bezpośrednio zbawienie, odkupienie i usprawiedliwienie. Jednak Kościół w swojej tradycji zawsze widział potrzebę celebrowania też tego wydarzenia, a wydaje się, że w obecnych okolicznościach ma to jeszcze większą wartość.

Zadajmy sobie przede wszystkim pytanie, co wynika dla nas dzisiaj z faktu, że Chrystus się narodził. I nie chodzi tu tylko o zwykły związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wcieleniem a możliwością dopełnienia się zbawienia w męce. Co to znaczy, że „On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem.”

Przede wszystkim, co często może nam umknąć, kiedy myślimy o Chrystusie, musimy uświadomić sobie, że wyznanie wiary naprawdę ma na myśli to, że stał się człowiekiem. Nie chodzi tylko o formę, nie chodzi o to, że Bóg ukazał się jako człowiek – stał się człowiekiem z całym naszym doświadczeniem człowieczeństwa, z radościami i smutkami, z miłością, złością i lękiem. Jego człowieczeństwo nie jest ograniczone przez boskość, ale doskonale się z nią uzupełnia. Patrząc na Jego reakcje w Getsemane widzimy, że jako człowiek bał się i cierpiał, ale jednocześnie potrafił znaleźć w sobie duchową siłę do zachowania posłuszeństwa i zaufania w to, że wola Ojca jest najlepsza, niezależnie od tego, co za sobą pociąga.

Siostry i Bracia, w tych dziwnych, trudnych czasach myślę, że na święta Narodzenia Pańskiego warto brać przykład właśnie z tego, jak Chrystus przeżywa swoje człowieczeństwo. Oczywiście, że możemy się bać. Oczywiście, że sytuacja jest trudna, czasem tragiczna. Ale jako obdarzeni łaską i wiarą możemy znaleźć w sobie siłę, żeby poradzić sobie z tym doświadczeniem ufając w to, że Bóg prowadzi nas dokładnie tak, jak powinien, że doświadczenie nie jest ponad nasze siły. Że jedyne, czego potrzebujemy, żeby przez ten czas przejść, to wiara, zaufanie właśnie i przykład Tego, który przeżył ludzkie życie, doświadczając go w pełni, by wykorzystać je później dla naszego zbawienia. „Całą swoją troskę złóżmy na Niego, bo On ma o nas staranie.”

I takiego doświadczenia tego czasu Wam życzę – czasu zaufania i wzrastania w sile wiary, czasu dorastania do tego, co zostało nam obiecane. A ponadto, żebyśmy te święta Narodzenia Pańskiego, jeśli tylko Bóg da, spędzili w spokoju, zdrowiu i radości, a cały przyszły rok niech upływa w poczuciu opieki opatrzności Bożej, aż doświadczymy radości z ulgi, kiedy wszystko wróci do normalności.

Wasz w Chrystusie

bp. Marek Izdebski

 

 

 

  Terminy nabożeństw

24.12.2020 – Wigilia Bożego Narodzenia,

                                                        1) nabożeństwo, godz. 11.00

                                                        2) nabożeństwo, godz. 16.00

25.12.2020 – 1. dzień świąt Bożego Narodzenia, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 9.30

26.12.2020 – 2. dzień świąt Bożego Narodzenia, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 9.30

27.12.2020 – 1. niedziela po Bożym Narodzeniu, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 9.30

  01.01.2021 – Nowy Rok, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 11.00

 

  UWAGA!

 Ze względu na ograniczenia związane z epidemią, prosimy o telefoniczne zapisy na nabożeństwa świąteczne.

Chęć udziału w nabożeństwie należy zgłosić do 20 grudnia pod numerem 696 943 922.

 

 

 

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30