Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

1% na Diakonie KER

Jubileuszowy koncert Zelowskich Dzwonków

Polecamy Jednota 1/2024

                          W JEDNOCIE nr 1/2024 m.in.:     Chrystus musi cierpi…

W drugą niedzielę Adwentu, 5 grudnia, gościem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu oraz władz samorządowych Ustronia był ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Wizyta księdza biskupa rozpoczęła się od udziału w nabożeństwach porannym i głównym w kościele ewangelicko-augsburskim Apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu. Licznie zgromadzeni zborownicy wysłuchali kazania biskupa na temat modlitwy proroka Izajasza. Na jedno z nabożeństw byli szczególnie zaproszeni seniorzy parafii, którzy wspólnie uczestniczyli w komunii świętej. Po nabożeństwie, w sali diakonijnej odbyło się spotkanie dla seniorów, na którym gość opowiedział o służbie w Kościele ewangelicko-reformowanym, współczesnych wyzwaniach, trudnościach, współpracy ekumenicznej oraz bogatej historii ewangelików reformowanych na ziemiach polskich. Zainteresowani uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań, nie zabrakło miłych, ale także trudnych wspomnień z przeszłości Kościołów ewangelickich. Seniorzy z wdzięcznością rozstawali się z księdzem biskupem, zapraszając na ponowną wizytę w ustrońskiej parafii.

Niedzielne popołudnie było czasem i okazją do kolejnego spotkania. Ustroń jest chyba jedyną miejscowością w Polsce, gdzie w centralnym miejscu – na rynku – obok przedświątecznego jarmarku, iluminacji i tego wszystkiego, co można spotkać na ulicach w grudniowy czas, znajduje się duży, przygotowany z naturalnych gałęzi jodły wieniec adwentowy z prawdziwymi, woskowymi, wysokimi świecami. W każdą niedzielę Adwentu ustroniacy tłumnie spotykają się na rynku, aby zapalić kolejną świecę na wieńcu. Tę ciekawą tradycję burmistrz miasta Przemysław Korcz podpatrzył na Węgrzech, w partnerskim mieście Hajdúnánás, gdzie od lat mieszkańcy również co niedzielę gromadzą się i zapalają adwentowe świece. W tej niewielkiej, węgierskiej miejscowości większość stanowią ewangelicy reformowani. Tamtejsza parafia to nie tylko okazały kościół w centrum, ale też przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, domy pomocy. Ścianę gabinetu burmistrza w centralnym miejscu zdobi portret reformatora Jana Kalwina.

Tegoroczną ustrońską drugą świecę zapalano w duchu ekumenicznej jedności – obecni byli duchowni z Kościoła rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego, przedstawiciele związków wyznaniowych i społeczności chrześcijańskich działających w mieście. Świecę zapalił honorowy gość, ks. bp Marek Izdebski. Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Dariusz Lerch skierował do zebranych słowo, wszyscy wspólnie zmówili modlitwę „Ojcze Nasz”. Uroczystości towarzyszyły występy miejscowego chóru ewangelickiego, kapeli folkowej, do najmłodszych przyszedł Mikołaj.

Niedziela była dla ustroniaków dniem przepełnionym Słowem Bożym, jednością, nadzieją. Jesteśmy bardzo wdzięczni ks. bp. Markowi Izdebskiemu za przyjęcie naszego zaproszenia, zaszczycenie swoją obecnością i ubogacenie uroczystości w parafii i mieście. Wieczorem, przy blasku adwentowych świec i gwarze mieszkańców, licznych turystów, kuracjuszy, żegnaliśmy się z nadzieją na ponowne spotkanie.

Wszystkim Siostrom i Braciom z Kościoła ewangelicko-reformowanego życzę błogosławionego czasu Adwentu i świąt Bożego Narodzenia oraz Bożej opieki w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.

Autor artykułu: p. Marcin Janik – kurator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, przewodniczący Rady Miasta Ustroń

Całość dostępna w JEDNOTA NR 4/2021, s. 38

 

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30