Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

1% na Diakonie KER

Jubileuszowy koncert Zelowskich Dzwonków

Polecamy Jednota 1/2024

                          W JEDNOCIE nr 1/2024 m.in.:     Chrystus musi cierpi…

Przedstawiciele kościołów chrześcijańskich codziennie spotykają się w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan na wspólnym nabożeństwie. I właśnie o jedności chrześcijan w tym szczególnym roku jubileuszu 1050- lecia Chrztu Polski mówiono podczas ekumenicznego spotkania w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Bełchatowie.

W niedzielę 24 maja 2015 r., w święto Zesłania Ducha Świętego, w trakcie nabożeństwa z Wieczerzą Pańską odbyła się uroczystość konfirmacji Michała Sienkiewicza. Konfirmanta przygotowywał i nabożeństwo poprowadził ks. bp Marek Izdebski. W trakcie nabożeństwa kandydat publicznie wyznał swoją wiarę i chęć przystąpienia do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego według Słowa Bożego.

W święto Trójcy Świętej - 31 maja 2015 r. - w bełchatowskim zborze obchodzono „Dzień Rodziny”. Nabożeństwo i zwiastowanie Słowa Bożego przeprowadził prezes Konsystorza KER - Witold Brodziński. Podstawą rozważania było spotkanie Nikodema z Jezusem, zapisane w J 3,1-15. „Słowa Jezusa uderzają w sumienie Nikodema, ale także w sumienia każdego z nas.

6 marca 2015 r., w parafii ewangelicko- reformowanej w Bełchatowie odbyło się nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy. Nabożeństwo przygotowane przez Jolantę Izdebską prowadziła grupa kobiet z kościoła ewangelicko-reformowanego i rzymskokatolickiego. Relację  z przygotowania nabożeństwa z okazji Światowego Dnia Modlitwy wyemitowała Telewizja Polska w programie 2, 8 kwietnia 2015 roku o godz. 6:35.

W związku z obchodami 600-lecia męczeńskiej śmierci Jana Husa, 18 kwietnia 2015 r., w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie, odbyła się konferencja poświęcona Mistrzowi Janowi oraz husytyzmowi.
Na Konferencji, ze swoimi referatami, wystąpili:

6 marca 2015 r. - w pierwszy piątek marca - w parafii ewangelicko- reformowanej w Bełchatowie odbyło się nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy. Nabożeństwo przygotowane przez Jolantę Izdebską prowadziła grupa kobiet z kościoła ewangelicko-reformowanego i rzymskokatolickiego. Liturgię tegorocznego ŚDM przygotowały kobiety z Wysp Bahama, a hasłem było słowa: Jezus rzekł im: czy wiecie, co Wam uczyniłem?

1 marca 2015 r. w 2 niedzielę Pasyjną - Reminiscere, odbyło się Walne Zgromadzenie Zboru. Zebranie poprzedzone było nabożeństwem połączonym z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, które prowadził ks. bp Marek Izdebski. Wszystkich obecnych powitał słowami zapisanymi w Liście do Rzymian 5,8: "Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

Wspólnym wlaniem wody do jednego naczynia przez ks. bp. Marka Izdebskiego i ks. Zbigniewa Zgodę z Kościoła rzymskokatolickiego 25 stycznia 2015 r. rozpoczęła się msza w parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Bełchatowie kończąca obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W dniu 14 stycznia 2015 r. odbyło się w parafii ewang.-ref. w Bełchatowie kolejne studium biblijne na temat nowego narodzenia. Nowe narodzenie to jedno z przesłań Pisma Świętego - Nowego Testamentu. Bez nowego narodzenia nie możemy wejść do Królestwa Bożego. Natomiast w życiu człowieka nowe narodzenie, to najważniejszy moment, w którym człowiek przechodzi od śmierci duchowej do życia wiecznego. Tymi słowami p. Mirosław Gieras rozpoczął kolejne studium Ewangelii Jana 3.1-21. Następnie zebrani wysłuchali kazania nt. odrodzenia, wygłoszonego 3 maja 1857r. przez Charlesa Spurgeona oraz wykładu Marka Cieślara pt. ":Nowe narodzenie"

9 marca br. w kościele ewangelicko-reformowanym w Bełchatowie odbył się koncert Tomasza Żółtko. Mimo zimowej aury w kościele zapełnione były prawie wszystkie miejsca. Zebranych powitał gospodarz miejsca - ks. bp Marek Izdebski, podziękował wszystkim za przybycie i oddał głos muzykowi.
Tomek Żółtko to barwna i niekonwencjonalna postaci współczesnej piosenki autorskiej. Trochę autoironii, trochę dowcipu, ale i refleksji i zadumy. Właśnie taki obraz pokazał zebranym na 1,5-godzinnym występie."Straceniec i wędrowny grajek" jak siebie określił bohater wieczoru, zaprosił wszystkich do wspólnego przeżywania tych kilku chwil przy muzyce i słowach wierszy. Wariacko i zawadiacko próbował wciągnąć słuchaczy do dialogu. A wszystko ubarwione poetycką liryką obrazów codzienności. Było o przebaczeniu, walce serca i rozumu, miłości, zakochaniu, kochającej żonie i cudownych dzieciakach.

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30